Inleiding

Dat er stroom uit het stopcontact komt, vinden wij heel normaal. Maar hoe komt het daar? Het is bekend dat stroom wordt opgewekt in centrales, maar hoe komt het van een centrale in je huis?

Historie

Het energie netwerk in Nederland bestaat uit het hoogspanningsnet en het lichtnet. Het hoogspanningsnet verbindt verschillende centrales met elkaar en zorgt voor transport over de lange afstanden. De eerste hoogspanningsverbinding stamt uit 1891, in Duitsland. In Nederland vond de eerste koppeling tussen energiecentrales plaats tussen Den Haag en Rotterdam. Hiervoor gebruikte men alleen het lichtnet om van een centrale direct aan de klant te leveren.

Hoogspanningsnet

Het hoogspanningsnet bestaat uit verschillende onderdelen, van 380kV voor het internationale stroomnetwerk tot 10 kV voor de koppeling naar het lichtnet. De verschillende overgangen naar lagere spanningen gebeurt in transformatorsystemen. De reden dat men hoge spanning gebruikt is dat er dan minder energie verloren gaat in de leidingen. Het hoogspanningsnet bevindt zich vooral bovengronds. Sinds de privatisering van de energieleveranciers wordt het koppelnet nog verder uitgebreid om zekerheid te behouden dat er geen uitval plaats vindt. Ook door de aanleg van een energieverbinding met Noorwegen dienen er aanpassingen te worden uitgevoerd.

Lichtnet

Het lichtnet bedraagt 230 volt, en dit is de verbinding die je thuis bereikt. Krachtstroom is ook mogelijk, dan krijg je een spanning van 400 volt. Dit wordt gebruikt in de industrie of bij bijvoorbeeld een sauna.

Kwaliteit 

De kwaliteit van het netwerk is erg belangrijk. De netbeheerder, Tennet, is hiervoor verantwoordelijk. Een stroomuitval kan enorme economische schade tot gevolg hebben. Daarom is het belangrijk dat het netwerk constant wordt verbeterd, ook door de groeiende vraag naar stroom.

onderzoeksvragen

Liberalisering
Wat is de invloed van liberalisering op het netwerk?

Internationaal netwerk
Wat zijn de gevolgen van een internationaal netwerk, is er reden tot angst van de afhankelijkheid die er aan bijdraagt?

Stroomstoring
Wat zijn de economische gevolgen van een stroomstoring (denk aan noordoost Amerika enige tijd geleden)?

De techniek
Wat is de techniek achter het net en hoe werkt krachtstroom ?