Inleiding

Drugs werden meestal per toeval door mensen ontdekt, wanneer ze bepaalde planten gebruikten en bepaalde neveneffecten bemerkten. Drugs bestaan al sinds de oudheid, denk maar aan medicijnmannen. Meestal werden ze niet zozeer gebruikt als genotmiddel, waarvoor ‘drugs' nu vaak gebruikt worden, maar als medicijn. De eerste puur chemische drug, Amfetamine, bestaat al sinds 1887. Drugs beïnvloeden perceptie en bewustzijn en kunnen ontspannend werken, energie geven of waarneming veranderen. Er bestaan soft- en harddrugs, het verschil tussen deze twee categorieën is dat harddrugs over het algemeen schadelijker zijn en meer verslavend kunnen werken dan softdrugs (zowel op lichamelijk als geestelijk gebied).

Drugs in opspraak in de Nederlandse geschiedenis

In het verleden was er veel opspraak over ‘perron Nul'; tussen 1987 en 1994 werd er in Rotterdam een plek ingesteld waar heroïneverslaafden methadon konden krijgen en konden gebruiken. Dit zorgde echter voor veel overlast en had bovendien een aanzuigend effect, een toenemend aantal verslaafden (ook van ver buiten de regio) kwam naar Perron Nul om drugs te gebruiken.

Je hebt het vast wel eens meegemaakt; je gaat naar een pretpark en wordt aangesproken door een groep buitenlanders ‘of je wiet bij je hebt'. Een beetje vreemd, toch? Dat ze het idee hebben dat wij allemaal drugs gebruiken en hier de hele dag mee rond lopen? Gedeeltelijk is dat te verklaren door het feit dat softdrugs bij ons gedoogd worden, en in het buitenland over het algemeen niet.

Drugstoerisme is daarom een fenomeen dat in toenemende mate voorkomt. Nederland kent legale coffeeshops, terwijl dat in omringende landen niet het geval is. Mensen reizen speciaal naar Nederland om drugs te kopen of te gebruiken. Met name grenssteden zoals Venlo, Maastricht, Enschede en Terneuzen hebben last van het drugstoerisme. Met dit probleem samenhangend zijn de zogenaamde ‘ drugsrunners' die voor anderen drugs ophalen en dit doorgeven. Wat voor effecten heeft dit voor de Nederlanders en de positie die wij innemen binnen Europa.

onderzoeksvragen

Effect op de economie
Wat is het effect van het drugstoerisme op de economie in de grensstreken?

Effecten op de samenleving
Welke effecten heeft drugstoerisme op de samenleving in de betreffende gebieden?

Positie van Nederland
Wat houdt het drugs gedoogbeleid in voor de positie Nederland binnen de Europese Unie/ wereld?

Perron Nul
Wat waren de doelstellingen van Perron Nul, hoe ging het in zijn werk en wat waren de uiteindelijke gevolgen? (te denken aan; maatschappij, economie, beleid)

Narcotica beleid in de Europese Unie
Vergelijk het narcotica beleid van verschillende landen in de europese unie met elkaar, wat valt op, wat zijn de gevolgen?

Nieuw drugsbeleid
Doe een voorstel voor een nieuw drugsbeleid in Nederland, waarbij je rekening houdt met verschillende factoren.