Inleiding

Olie wordt ook wel het zwarte goud genoemd. Vele producten zijn afhankelijk van olie. Olie verkoopt daarom altijd en is een vaste bron van inkomsten. Door de sterke stijging van consumptie in landen als China en India stijgt de vraag naar olie sterk. Door het eindige karakter van olie, het kan niet eeuwig gewonnen worden, neemt de productie op den duur af. Op dit moment zijn de effecten van een dalende productie al merkbaar.

Oliewinning

De winning van olie vindt op verschillende wijzen plaats. Landen waar olie veelvuldig voorkomt, spuit de olie de grond uit als een bron wordt aangeboord. Eenvoudige en goedkope winning kan dan plaatsvinden. In landen waar de olie niet uit de grond spuit, zijn hulpmiddelen nodig om olie te winnen. Vaak maakt men gebruik van ja-knikkers, die de olie oppompen.

Oliecrisissen

In 1973 was de eerste oliecrisis een feit. Aanleiding om de olietoevoer te beperken was de geheime levering van Nederlandse wapens aan Israel, ten tijde van de Jom Kipoeroorlog. De OPEC, een kartel van 12 verschillende landen die afhankelijk zijn van de inkomsten uit olieverkoop, kwam snel achter de levering en draaide de oliekraan dicht. Naast Nederland werd ook de toevoer naar de VS verminderd. Een tweede motief om het aanbod te verminderen was de geringe prijsstijging van olie sinds het einde van de tweede wereldoorlog. Het aanbod verminderde; de olieprijs steeg explosief. Het gevolg was een enorme economische boost voor de OPEC landen. Hoewel de OPEC landen profijt hadden van de prijsstijging, was de totale wereldeconomie niet gebaat bij een hoge olieprijs. De inflatie en staatsschulden stegen, economieën krompen en Afrikaanse landen zagen de afzetmarkten in Europa afnemen.

De tweede oliecrisis in 1979 was aanleiding voor een nieuwe prijsstijging. Oorzaak was de onrust in het Midden-Oosten, waardoor een lager volume werd aangeboden. Als gevolg kon Nederland de uitgaven niet meer opbrengen, waardoor uitkeringen en lonen werden verlaagd. Rond 2008 kun je spreken van een volgende crisis. De olieproductie zit bijna op het maximum, terwijl de vraag blijft toenemen. De olieprijs is in 2 jaar tijd meer dan verdubbeld. Gevolg is een hogere prijs voor veel producten. In Nederland is de gasprijs gekoppeld aan de olieprijs. Een stijgende olieprijs betekent een stijgende gasprijs. Ook dit heeft invloed op de prijzen in Nederland. Kortom, een stagnerende economie lijkt onontkoombaar.

onderzoeksvragen

Economische toekomst
De economische toekomst wordt negatief voorgesteld. Een vergelijking met het verleden kan makkelijk worden gemaakt. Maak de vergelijking met de oliecrisis in 1973 en 1979 en probeer te voorspellen of de geschiedenis zich kan herhalen.

Invloed olie- en gasprijs op de economie
De koppeling van de gasprijs aan de olieprijs is ook van invloed op de economie. Op welke wijze beïnvloed de olieprijs de gasprijs en daarmee de Nederlandse economie. Hou hierbij rekening met de export en import van gas door de Nederlandse overheid en de gaswinning in Nederland.

Invloed van OPEC landen op de olieprijs
De OPEC landen hebben gezamenlijk een grote invloed op de olieprijs. Op welke wijze kunnen de OPEC landen de olieprijs beïnvloeden en welke gevolgen kan dit hebben voor de wereldeconomie.

Manieren om olie te winnen
De winning van aardolie geschiedt op verschillende wijzen, afhankelijk hoe een oliebron is samengesteld. Welke factoren zijn van invloed op de manier van oliewinning? Zijn er demografische gegevens die hier invloed op uitoefenen?