Inleiding

Wij Nederlanders kennen China voornamelijk van de chinese thee, tuinen, de keuken, het porselein, alternatieve geneeswijzen zoals acupunctuur en kruidenleer en vechtsporten zoals KungFu.

Rijke culturele geschiedenis

De Chinese cultuur is echter ongelooflijk rijk en kent veel tradities en religieuze gebruiken. De Chinese godsdienst is een combinatie van allerlei tradities en stromingen. Voorbeelden van traditionele stromingen in China zijn bijvoorbeeld het Taoisme, Confucianisme en het Boeddhisme, maar ook het katholicisme, protestantisme en de Islam worden beleid in China. In China wonen een aantal verschillende volkeren en er worden ook meerdere Chinese talen gesproken. Bij ons zijn daarvan het Mandarijn en het Kantonees het meest bekend. In China zijn diverse uitingen van kunst en cultuur te vinden. Zo zijn er allerlei legenden en rituele die nog in ere gehouden worden. Een alombekend beeld is de traditionele drakendans. Ook de Beijing Opera kennen we wel van plaatjes. Het opvallende eraan zijn de kostuums en geverfde maskers (lianpu) die de karakters dragen. Die dienen om de persoonlijkheid van het karakter te uiten. Bijvoorbeeld een rood gezicht staat voor eerlijkheid en loyaliteit, blauw voor trots en wijsheid.Een van de belangrijkste culturele vondsten was het ‘Terracotta leger' van Qin Shi Huangdi, ruim 8000 beelden bij het graf van de eerste keizer.Daarnaast kan de Chinese muur niet vergeten worden als cultureel en emotioneel erfgoed. De 6200 kilometer lange muur diende als verdedigingswal en symbool van keizerlijke macht.Chinezen hanteren een andere jaartelling dan het grootste deel van de wereld. Chinees Nieuwjaar, ofwel Xin Nian, is een erg belangrijk feest voor China en wordt uitbundig gevierd met dansende draken, leeuwen en vooral veel rood vuurwerk. De chinese ‘lunisolaire' kalender stamt uit de periode rond het jaar 2600 voor Christus en werkt in tegenstelling tot onze zonnejaren met maanjaren in een cyclus van 12 jaar. Al met al is de Chinese cultuur enorm rijk en divers, genoeg stof om te onderzoeken want de traditionele gebruiken en culturele uitingen zijn bijna onuitputtelijk!!

Onderzoeksvragen

Kies een onderwerp
Maak een overzicht van de Chinese geschiedenis en kies een legende, of tekenende gebeurtenis uit om uit te werken.

Kunst en religie
Onderzoek welke rol kunst en religie hebben in de Chinese cultuur.

Terracotta-leger in gevaar
Het Terracotta-leger wordt geplaagd door hardnekkige schimmels die de beelden aantasten. Wat is er aan de hand en welke gevolgen heeft dit? Zijn er oplossingen te vinden?

Religieuze verschillen
Kies een religieuze stroming uit China en zet de gebruiken af tegen de meer westerse uitingen.

Omgangs- en beleefdheidsvormen
In de Chinese cultuur worden andere omgangs- en beleefdheidsvormen gehanteerd, leg uit hoe dit in zijn werk gaat en welke consequenties dit heeft voor interactie met bijvoorbeeld westerse onderhandelaars.