Inleiding

Maar liefst 93% van de energievoorziening voor Nederland komt van fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas en steenkool. Deze bronnen laken langzaam uitgeput en bovendien dragen ze bij aan het broeikaseffect. Logisch dat we op zoek moeten naar duurzame alternatieven.

Biodiesel

Biodiesel, verkregen uit bijvoorbeeld hout of raapzaadolie, is een veelbelovend voorbeeld van zo'n alternatief. Het is redelijk efficiënt, levert voldoende energie, is vloeibaar en kan dus gewoon via tankstations worden geleverd. En, omdat de diesel wordt gemaakt uit planten, komt er geen extra CO2 in de atmosfeer.

Het maken van biodiesel is geen koud kunstje. Vaste biomassa146 wordt bij hoge temperaturen (~500 °C) en in afwezigheid van zuurstof omgezet tot een gas dat afkoelt tot een vloeistof. Dit proces, pyrolyse, staat nog in de kinderschoenen.

Naast hout, kan ook plantenolie worden gebruikt. Plantenolie is veel makkelijker om te zetten in biodiesel, maar het is wel duurder. Met plantenolie kan je zelf biodiesel maken, je zou bijvoorbeeld zonnebloemolie, via een verestering, kunnen laten reageren tot biodiesel.

Efficiënte brandstofcellen

Biomassa kent, naast biodiesel, ook andere toepassingen. Bij temperaturen rond de 850°C wordt het een gas, bestaande uit CO, CO2, H2 en CH4. Deze stoffen worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te stoken in gas of kolencentrales. CO en H2 kunnen omgezet worden naar allerlei chemicaliën, zodat hiervoor geen fossiele olie hoeft te worden gebruikt. En H2 kan worden gezuiverd en dan als voeding dienen in efficiënte brandstofcellen.

Er wordt ook op universiteiten veel onderzoek gedaan naar onder andere biomassa, brandstofcellen en biodiesel en toepassingen daarvoor, aan Universiteit Twente bij de opleiding Scheikundige Technologie bijvoorbeeld.

onderzoeksvragen

Reactoren en processen
Welke reactoren zijn geschikt en welke processen horen daarbij?

Biodiesel
Welke stoffen zitten er in biodiesel?

Grondstoffen
Wat kun je allemaal als grondstof gebruiken?

Energieverlies
Hoeveel energie gaat er verloren bij het maken van biodiesel?

Milieuvriendelijkste toepassing
Wat is de milieuvriendelijkste toepassing van biomassa?

Economisch meest voordelig
En wat is economisch het voordeligst?

Hoeveelheden
Hoeveel biomassa zouden we nodig hebben als de fossiele bronnen op zijn?

Voordelen
Wat zijn de voordelen van biomassa ten opzichte van zon, wind en water?