Inleiding

De Azteken waren een meso-Amerikaanse bevolkingsgroep die in Mexico leefde van ongeveer 1200 tot 1600. Er wordt geschat dat de Azteekse samenleving op het hoogtepunt ongeveer 15 miljoen mensen rijk was, die verdeeld waren over zo'n 500 vestigingen. Van deze cultuur is veel bewaard gebleven, maar het meest in het oog springend is de strijdlustigheid van dit volk en de bloederige mensenoffers die zij brachten. Vaak waren de mensen die geofferd werden gevangenen, maar voor belangrijke doeleinden boden Azteken zichzelf soms aan om geofferd te worden.

Cultuur

De Azteken leefden in leefgemeenschappen met daarbinnen 2 (of eigenlijk 3, met slaven) klassenstanden. De hoofdactiviteit was veeteelt en landbouw. Zoals veel oude culturen was familie een van de belangrijkste peilers. De Azteken hadden een semi-democratisch regeringssysteem. Een gedeelte van de machthebbers werd gekozen, een ander gedeelte verkreeg deze door overerving.

Onderwijs en geloof was ook belangrijk voor de Azteken. De Azteken hebben hun eigen scheppingsverhaal. ‘Coatlique' kreeg de maan en de sterren als kinderen, maar ook de god van de zon en de oorlog (Huitzilopochtli). Die laatste doodde zijn broers en zus omdat zij Coatlique wilden vernietigen. Azteken waren erg bijgelovig en geloofden daarnaast nog in talloze goden, bijvoorbeeld de bekende Quetzlcuatl, de god van studie en beschaving.

Het onderwijs besloeg het behandelen van alledaagse vaardigheden zoals gezinszorg, handel en nijverheid, maar ook de kunsten werden niet overgeslagen. Ook de stand van hemellichamen en astronomie waren van enorm belang in de Azteekse cultuur. Zo brachten zij bijvoorbeeld mensenoffers om te zorgen dat de zon elke dag weer op zou komen. Ze hanteerden een opvallend telsysteem met twintigtallen, in tegenstelling tot wat wij bijvoorbeeld in tientallen doen. Er zijn ook aanwijzingen dat zij hun eigen kalendersysteem gebruikten, er is een grote kalendersteen gevonden met daarop pictogrammen voor tijdsaanduidingen.

De Azteken waren inventief en vooruitstrevend. Op het gebied van geneeskunde, astronomie en zelfs in het vinden van oplossingen voor het voedselprobleem. Het land dat zij zelf bezaten was namelijk niet vruchtbaar genoeg om de bevolking van voldoende voedsel te kunnen voorzien. Zij bedachten dan ook irrigatie en bemestingsmethoden, maar ook verzonnen zij een techniek waardoor zij in de heuvels en zelfs in moerasgebied konden verbouwen (Chinampas).

Ook de Azteken kregen te maken met de Spaanse veroveringsdrang in ‘de nieuwe wereld' Zuid Amerika. Cortez kwam met een missie voor goud. De Azteken stonden hem echter in de weg omdat ze niet met hem meewerkten. Cortez en zijn mannen hebben de Azteken uitgemoord en de volledige beschaving vernietigd.

Een intrigerende cultuur met vele facetten om te bekijken. Bijvoorbeeld dat ze zo'n vooruitstrevend en oorlogszuchtig volk waren, met hun eigen politieke en religieuze systeem, uitvindingen en vooruitstrevende middelen. Toch werd de hele cultuur met de grond gelijk gemaakt door de Spanjaarden, hoe kon dit gebeuren? Je kunt er zeker een interessant profielwerkstuk uit halen, omdat er wat samenlevingsvormen en dergelijke veel onderzocht is van deze oude beschaving!

onderzoeksvragen

Rangen en standen
Maak een overzicht van de politieke en sociale rangen en standen in de Azteekse maatschappij, wie had welke rechten en plichten?

Vergelijk
Vergelijk de Azteekse maatschappij met die van vergelijkbare culturen (Inca’s, Maya’s).

Vergelijk
Vergelijk de Azteekse maatschappij met een andere cultuur uit dezelfde tijdsperiode.

Toen en nu
Hoe kon een machthebber zijn volk regeren bij de Azteken? Hoe staat dat in vergelijking met hedendaagse politiek?