Inleiding 

Ken je Ovide nog? Doe je profielwerkstuk erover!

Eigenschappen 

Vogelbekdieren zijn waterdieren die leven in oostelijk Australië. Hun lichaam is ingesteld op het leven in het water, maar ze kunnen ook op land lopen. Ze leven vooral alleen in hun eigen territorium en leven overdag in hollen. 's Avonds zoeken ze voedsel. Ze worden ongeveer 17 jaar oud en worden ongeveer 60 centimeter lang. Het vogelbekdier is een apart dier, omdat het eigenschappen van vogels, reptielen en zoogdieren heeft. Het dier is ingedeeld bij de zoogdieren, omdat het zijn jongen zoogt. Het vogelbekdier heeft een snavel en in het eerste stadium van zijn leven daarachter tanden. Daarnaast heeft het zwemvliezen en een dikke staart. Het voortbrengen van jongeren lijkt meer op dat van reptielen, omdat de jongen uit eieren komen die lijken op die van reptielen. Net als sommige reptielen kan het ook gif produceren.

DNA en evolutie 

Niet alleen het uiterlijk van het dier is een vreemde mengelmoes, het DNA is dat ook. Voor 82% komt het overeen met zoogdieren, de rest met vogels en reptielen. Verder heeft een vogelbekdier 10 chromosomen, terwijl de meeste zoogdieren het bij twee houden. Het aantal bij het vogelbekdier komt meer overeen met dat van spinnen! Het sperma bestaat uit twee soorten, een met alleen X-chromosomen, de ander met alleen Y-chromosomen die ook allemaal nog eens verschillen! Het is onbekend hoe het komt dat dit nu het geval is. Het vogelbekdier geeft dus inzicht in de evolutie van zoogdieren maar roept ook steeds meer vragen op. Het vogelbekdier is een nog steeds bestaande overgangsvorm van reptielen naar zoogdieren. Ook is het voor een deel een overgangsvorm van reptielen naar vogels.

De eerste westerse wetenschapper die het beest beschreef dacht dat het dier een grap was, en probeerde de snavel eraf te trekken. Hij dacht dat die door collega's er aan was genaaid!

onderzoeksvragen

DNA analyse
Hoe werkt DNA analyse?

Evolutie
Hoe is de evolutie van zoogdieren verlopen en welke plaats heeft het vogelbekdier daarin?

Verklaring

Wat zijn mogelijke verklaringen voor de vreemde eigenschappen die het vogelbekdier heeft?