Inleiding 

Je hebt vast wel eens een grote monumentale kerk bezocht. In de zomer is het altijd heerlijk koel in zo'n kerk en in de winter, wanneer je vanuit de vrieskou de kerk betreedt, kun je weer heerlijk wat op temperatuur komen. In de tijd dat deze kerken werden gebouwd, werden deze nog niet van verwarming voorzien. De dikke wanden, vaak meer dan een meter dik, en de grote ruimte zorgden voor een constant klimaat met weinig schommelingen in luchtvochtigheid en temperatuur. Hierbij lag de temperatuur, voor de comfortbegrippen van tegenwoordig, redelijk laag. Omdat kerkbesturen wilden voorkomen dat kerkbezoekers niet meer op zouden komen dagen omdat zij het te koud vonden in de kerk, is in de meeste grote kerken in de tweede helft van de twintigste eeuw een verwarmingssysteem aangebracht. Deze systemen hadden als grote voordeel dat de kerk op een behaaglijke temperatuur gebracht kon worden, maar hadden ook twee grote nadelen: de energiekosten voor het verwarmen waren hoog en de hoge temperatuur leverde schade op aan het kostbare interieur van kerken zoals kerkorgels.

Onderzoek 

De afgelopen jaren zijn er in Nederland verschillende onderzoeken gedaan naar alternatieve verwarmingsmogelijkheden van kerken. Hierbij was het belangrijk dat kerkbezoekers nog steeds een aangename temperatuur zouden ervaren, dat de kosten aanzienlijk lager lagen en dat er minder schommelingen zouden zijn in temperatuur en luchtvochtigheid in de grote ruimtes van de kerk.

Oplossing 

De oplossing waar de onderzoekers na afloop van hun onderzoek mee kwamen, bleek kinderlijk eenvoudig: Verwarm alleen de kerkbezoekers. Op die manier wordt er veel energie bespaard omdat niet meer de hele kerk op een aangename temperatuur gebracht hoeft te worden en zijn de schommelingen van temperatuur en luchtvochtigheid rondom orgels en ander gevoelig interieur minimaal.

onderzoeksvragen

Schade
Hoe kan het dat bijvoorbeeld kerkorgels schade oplopen wanneer een kerk door verwarmingen op temperatuur wordt gehouden?

Verlies van warmte
Door welke delen van het lichaam verliest de mens de meeste?

Slim Verwarmen

Welke vormen van “slim verwarmen” zijn er te bedenken zodat alleen de kerkbezoekers worden verwarmd en hoeveel energie zou dit kunnen besparen?