Inleiding 

De Segway Personal Transporter is een nieuw transportmiddel dat wereldwijd steeds meer bekendheid en toepassingen krijgt. Het is een apparaat bestaat uit een plateau waarop de bestuurder rechtop staat, met daaraan twee wielen en een stuurkolom. De Segway is vooral uniek door de manier van besturen, dat doe je namelijk door je gewicht te verplaatsen naar voren of naar achteren. Door middel van een gyroscoop houdt het apparaat zichzelf en de bestuurder rechtop. Naast de unieke besturing neemt de Segway relatief weinig ruimte in beslag waardoor het ook goed te gebruiken is in een grote mensenmassa en ook binnen gebouwen.

Wat is het nou eigenlijk? 

Door de unieke bouw en besturing van de Segway is er nog veel discussie over wat het eigenlijk is. In Nederland is er bijvoorbeeld geen duidelijkheid of het voertuig op de openbare weg mag. De minister van Verkeer en Waterstaat wil de Segway graag toestaan als voertuig dat op het fietspad mag, maar voor dit officieel ingevoerd wordt moet er op Europees niveau overeenstemming worden bereikt. Tot die tijd is de Segway alleen toegestaan op bedrijventerreinen.

onderzoeksvragen

Besturing

Hoe werkt de besturing van de Segway?