Inleiding 

Ademen doen we allemaal en is dan ook van levensbelang. De functie van ademhaling is het uitwisselen van gassen. In de longblaasjes(alveoli) vindt transport van zuurstof uit de lucht naar het bloed in de longhaarvaten plaats. Het transport van koolstofdioxide vindt precies in tegenovergestelde richting plaats. Dit transport van gassen vindt plaats door diffusie. De diffusiecapaciteit van de long is dan ook een maat voor de hoeveelheid zuurstof die per tijdseenheid in het bloed door diffusie wordt opgenomen. Er zijn verschillende factoren die deze diffusiecapaciteit kunnen beïnvloeden.

Longfunctieonderzoek 

Met behulp van longfunctieonderzoek kan de diffusiecapaciteit van de longenworden bepaald. Als iemand bijvoorbeeld erg snel moe is, kan met behulp van deze meting worden gekeken of dit komt doordat zijn diffusiecapaciteit is verminderd en er daardoor dus minder zuurstof wordt opgenomen. Een van de belangrijkste factoren die leidt tot een vermindering van de diffusiecapaciteit van de long is roken. Roken leidt ertoe dat het membraan waarover het transport van zuurstof en koolstofdioxide plaatsvindt veranderd. Het membraan wordt dikker door ontstekingen of gaat kapot. Een bekende longaandoening onder rokers is COPD wat staat voor chronische obstructieve longziekten.

Beïnvloedende factoren 

Naast roken zijn er ook andere factoren die de diffusiecapaciteit van de long kunnen beïnvloeden. Zo kun je je voorstellen dat wanneer er meer bloed door de longen stroomt, je een hogere diffusiecapaciteit zult meten. Er kan immers meer zuurstof worden opgenomen. De doorbloeding van je longen neemt toe als je je net hebt ingespannen. De doorbloeding neemt juist af als je net hebt gegeten, aangezien het bloed dan voornamelijk naar het verteringsstelsel gaat.

Het is belangrijk om de invloed van deze effecten op de diffusiecapaciteit van de long te weten, voordat je zomaar kunt beoordelen of iemand een verstoorde diffusiecapaciteit heeft. Kun jij een onderzoek opzetten waarmee deze effecten op de diffusiecapaciteit gemeten kunnen worden? Misschien kun je daarnaast ook nog andere condities bedenken, waardoor je een verandering in de diffusiecapaciteit kunt meten.

onderzoeksvragen

Beïnvloedende factoren
Welke factoren kunnen de diffusiecapaciteit van de long beïnvloeden?

Inspanning
Wat is de invloed van inspanning op de diffusiecapaciteit van de longen?

Spijsvertering
Wat is de invloed van het eten van een maaltijd vlak voor het meten van de diffusiecapaciteit van de longen?

Patiënten
Bij welke patiënten is het van belang om de diffusiecapaciteit van de longen te meten?

COPD

Wat is COPD en hoe beïnvloedt dit de diffusiecapaciteit van de longen?