Inleiding 

Hartfalen is de verzamelnaam voor alle ziekten aan het hart en krans(slag)aders. Het aantal mensen met hartfalen neemt jaarlijks toe. Momenteel zijn er miljoenen hartpatiënten in de wereld, waarvan 3.2 miljoen in de VS en bijna 6 miljoen in Europa. De kans op sterfte binnen een jaar is 39%, waardoor een oplossing hard nodig is.

Harttransplantatie 

Wanneer je een ernstig probleem aan je hart hebt, wat niet met operaties of medicijnen te genezen is heb je een waarschijnlijk een harttransplantatie nodig. Dit kan een donorhart zijn, maar vanwege het tekort aan donoren zijn er lange wachtlijsten.

Kunsthart 

Eén van de alternatieven voor een donorhart is het kunsthart, waar men volop mee aan het experimenteren is. Er zijn een aantal interessante vragen te bedenken waarop je tijdens je profielwerkstuk het antwoord kan zoeken.

onderzoeksvragen

Kunsthart
Wanneer wordt in plaats van een harttransplantie een kunsthart geplaatst?

Vervanging
In hoeverre is een kunsthart een goede vervanging voor een gewoon hart?

Werking
Hoe werkt een kunsthart in vergelijking met een normaal hart?

Verbeteringen
Welke verbeteringen moeten er nog gemaakt worden voordat een kunsthart optimaal het gewone hart kan vervangen?

Langer leven

Hoelang verleng je het leven van een patiënt met een kunsthart?