Inleiding

Koraalriffen zijn prachtige, maar kwetsbare natuurverschijnselen. Ze zijn vooral te vinden in tropische gebieden, waar de temperatuur van het zeewater hoog genoeg is. Het koraalrif is het soortenrijkste ecosysteem van de oceaan, er leven honderden soorten organismen en heeft een hoge productiviteit.

Koraal

Een koraalrif bevindt zich in ondiepe zee en bestaat uit koraalpoliepen. Koraalpoliepen behoren tot de groep bloemdieren, die weer behoren tot de neteldieren. Dit laatste betekent dat de poliepen netelcellen hebben, waarmee ze zichzelf kunnen verdedigen.

In het larvestadium bewegen de koraalpoliepen vrij door het zeewater, daarna zoeken ze een geschikte plek in ondiep water om hun behuizing, een kalkskelet, op vast te zetten.

Koraalpoliepen stellen hoge eisen aan hun leefomgeving, de watertemperatuur moet bijvoorbeeld tussen de 26 en 27 graden Celsius blijven.

Koraalrif

De kalkafzettingen van ontelbaar veel koraalpoliepen vormen samen een koraalrif. Een koraalrif een is grotendeels zelfonderhoudend ecosysteem. Niet alleen wordt de belangrijkste voedselbron, zooplankton, door het rif zelf geproduceerd, ook vele andere planten en dieren leven er hun leven.

Bedreiging

Dit bijzondere natuurverschijnsel wordt helaas van alle kanten bedreigd. Eén van de bekendste problemen is de opwarming van het zeewater, maar ook andere problemen zoals de vervuiling van de zeeën, overbevissing en onverantwoorde vismethoden en veranderingen in het ecosysteem, zoals sterven van sommige soorten en overpopulatie van andere.

onderzoeksvragen

Levenscyclus van koraal
Hoe verloopt de levenscyclus van een koraalpoliep?

Ontstaan van een rif
Hoe ontstaat een koraalrif?

Ecosysteem
Hoe functioneert het ecosysteem rondom een koraalrif?

Bedreiging

Waardoor wordt het voortbestaan van koraalriffen bedreigd?