Inleiding 

In 1996 veroorzaakten de wetenschappers Ian Wilmut en Bill Ritchie een wereldwijde discussie nadat het hen was gelukt een schaap te klonen. Het schaap, dat Dolly genoemd werd, had vier moeders waaronder één genetisch identiek aan Dolly. De discussie die wereldwijd op gang kwam, werd voornamelijk gevoerd over de mogelijkheid of het nu ook mogelijk was om mensen te klonen. Het klonen van mensen werd wereldwijd als onethisch en zelfs als een gevaar beschouwd. Mede hierom besloten veel landen hun wetgeving voor klonen aan te scherpen. Zo is het in Nederland verboden om handelingen met geslachtscellen of embryo's te verrichten met het oogmerk van de geboorte van genetisch identieke menselijke individuen.

Soorten klonen 

Er kunnen twee verschillende soorten klonen worden onderscheiden: reproductief en therapeutisch klonen. Het essentiële verschil tussen deze twee soorten is dat het bij reproductief klonen de bedoeling is om daadwerkelijk een genetisch identieke nakomeling te verwekken en bij therapeutisch klonen is het slechts de bedoeling lichaamscellen te produceren die kunnen helpen bij de genezing van bepaalde ziektes (zie afbeelding). Reproductief klonen is vooralsnog in de meeste landen verboden, maar de regels voor therapeutisch klonen zijn in enkele landen de laatste jaren versoepeld. Zo is het sinds 2004 in Groot-Brittannië toegestaan om menselijke embryo's te klonen voor de productie van stamcellen. Deze versoepeling heeft ervoor gezorgd dat de ontwikkelingen betreffende therapeutisch klonen in een stroomversnelling zijn gekomen. Wetenschappers hopen binnen enkele jaren doormiddel van therapeutisch klonen verschillende ziektes, als diabetes en Alzheimer, te kunnen genezen.

onderzoeksvragen

Wat is klonen?
Wat is klonen, hoe gaat het in zijn werk en welke verschillende soorten van klonen bestaan er?

Voorstanders vs. Tegenstanders
Wat zijn de argumenten die voor- en tegenstanders van klonen gebruiken? In hoe verre zijn deze argumenten op waarheid gebaseerd?

Toekomst

Hoe ziet de toekomst eruit voor klonen? Zijn er ontwikkelingen zichtbaar die in de nabije toekomst voor een doorbraak kunnen zorgen?