Inleiding

Een vrijwel altijd aanwezig risico bij een operatie is de kans op een infectie. Een infectie treedt op wanneer er tijdens de operatie bacterieën of andere micro-organismen in de operatiewond komen. De kans op een infectie is afhankelijk van het soort operatie. De grote van de wond, die tijdens de operatie gemaakt dient te worden, speelt daarbij een belangrijke rol. Gemiddeld ligt het infectierisico bij een operatie tussen de 1% en 4%. Een wondinfectie kan het genezingsproces vertragen of geheel stilleggen. Om deze reden is er dan ook veel aandacht voor de preventie van infecties op de operatiekamer.

Preventie

Op verschillende manieren wordt het infectierisico op de operatiekamer zoveel mogelijk beperkt. Onder de algemene maatregelen vallen: - Het gebruik van steriele instrumentaria 
- Het afdekken van de patiënt met steriele doeken 
- Het desinfecteren van de huid van de patiënt 
- Het dragen van operatiekleding 
- Het gebruik van mond/neus kapje, haarnetje, steriele handschoenen 
- Het volgen van de wasinstructie 
- De aanwezigheid van een luchtbehandelingssysteem 
- (Evt.) Het behandelen van de patiënt voor en/of na de operatie met antibiotica 
Het doel van het luchtbehandelingssysteem is door middel van verschillen in luchtdruk een luchtstroming de operatiekamer uit te bereiken. Aangezien lucht altijd van een hoge naar een lage druk stroomt, houdt dit in dat de luchtdruk in de operatie kamer altijd hoger dient te zijn dan in de ruimten daaromheen.

Naast deze algemene maatregelen wordt er veel onderzoek gedaan naar het voorkomen van infecties bij operaties. Zo wordt in sommige ziekenhuizen gebruik gemaakt van speciale steriele operatiehelmen. Het idee achter de ontwikkeling van deze helmen is het risico op infecties als gevolg van bloed dat tijdens een operatie is opgespat (denk bijvoorbeeld aan heupoperaties) en weer terug in de wond terecht is gekomen.

Effectiviteit

Een belangrijke vraag op dit gebied is of de maatregelen effectief zijn? Enerzijds gaan er hoge kosten met deze maatregelen gepaard. Anderzijds gaat het om de gezondheid van de patiënt. Hiervoor is het ook van belang om te weten of de maatregelen wel goed worden nageleefd in de ziekenhuizen. Misschien is het mogelijk om eens een kijkje te gaan nemen op een operatiekamer en al daar te bestuderen wat er aan preventieve maatregelen wordt genomen. Wat zijn bijvoorbeeld de luchtdrukken in de verschillende ruimtes en staan er geen deuren open, waardoor het effect van het luchtbehandelingssysteem teniet wordt gedaan? Of vallen er je juist dingen op, waardoor je op het idee voor nieuwe technieken of methoden komt om het infectierisico tegen te gaan!

onderzoeksvragen

Oorzaken
Wat kunnen oorzaken zijn voor een infectie tijdens een operatie?

Maatregelen
Welke maatregelen worden er in de Nederlandse ziekenhuizen genomen ter preventie van infecties tijdens een operatie?

Effectiviteit
Wat is de effectiviteit van de preventieve maatregelen?

Luchtbehandelingssysteem
Hoe werkt het luchtbehandelingssysteem in een ziekenhuis?

Gevolgen

Wat zijn de gevolgen voor de patiënt/ziekenhuis indien er een infectie optreedt?