Inleiding 

Bij zwemwedstrijden zie je het steeds vaker opduiken, het ‘haaienpak'. Het zou een voordeel geven doordat de zwemmer in het pak minder weerstand zou ondervinden in het water. Er wordt hier gebruik gemaakt van een soort ‘smart textiles', letterlijk intelligente textiel. (Hieronder valt ook bepaalde thermoregulerende kleding)

Voordeel

Hoe werkt zo'n haaienvinnenpak eigenlijk? Een haai ondervindt weinig weerstand in het water en kan zich daardoor op grote snelheid voortbewegen. Kort door de bocht komt dat onder andere doordat zijn huid een soort tandachtige schubbenstructuur kent. Door die structuur stroomt het water gestroomlijnder, dus met minder turbulentie langs het oppervlak, wat de weerstand lager maakt. Met het haaienvinnenpak (en ook de vergelijkbare aerodynamische variant in schaatspakken) proberen ze dit te simuleren, om zo te zorgen dat de heel wat minder gestroomlijnde mens sneller door het water te laten bewegen.

Misschien heeft het haaienvinnenpak ook wel een psychologische component. Als jij nou het gevoel hebt dat het pak jou zo'n voordeel geeft dat het je onoverwinnelijk maakt en dat je daardoor harder gaat zwemmen? Wie weet...alle beetjes helpen!

Leuk voor je profielwerkstuk, het onderwerp is hartstikke actueel, zeker nu veel sporters kiezen voor een dergelijk ‘hulpstuk'. Gaan ze echt harder, hoe werkt het? Wat houdt dit in voor de tak van sport, ook ethische vraagstukken kunnen aan bod komen, in hoeverre is dit bijvoorbeeld nog het beoefenen van eerlijke sport?

onderzoeksvragen

Stromingsleer
Zoek gedetailleerder uit hoe de stromingsleer de effectiviteit van een haaienpak verklaart.

Psychologisch effect

Welke psychologische effecten heeft een hulpmiddel als een haaienpak op de drager en de tegenstanders in de sport?