Inleiding 

In de winter meent men al snel de griep te hebben. In werkelijkheid gaat het dan meestal om een verkoudheid. Toch sterven alleen in Nederland per jaar ongeveer 800 mensen als het gevolg van griep. Griep is biologisch gezien een interessante ziekte en ook historisch gezien valt er veel te vertellen.

Het virus

Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Ben je eenmaal besmet geweest, dan kan je lichaam direct antistoffen produceren en ben je dus imuun voor die variant. Het virus is helaas erg makkelijk genetisch te veranderen waardoor er elk jaar nieuwe varianten zijn, die je wel weer ziek kunnen maken. Indien er een virus is dat serieuze griep veroorzaakt, dan kan er een epidemie uitbreken. Elke winter zijn er wel een paar virussen die ‘rond gaan'. Als een virus de hele wereld overtrekt, spreekt men van een grieppandemie. Dit komt tussen de 10 en 40 jaar voor. De verschillende soorten van het virus worden ingedeeld op basis van twee soorten eiwitten, die in meer en mindere mate aanwezig kunnen zijn. Er wordt constant onderzocht en voorspelt welke variant in de winter de kop zal opsteken. Er kan dan een vaccin gemaakt en mensen waarbij de gevolgen van griep een groot risico kunnen hebben, zoals diabetici, jonge en oudere mensen en mensen met astma, kunnen dan gevaccineerd worden met de griepprik. De gevolgen van griep zijn keelpijn, spierpijn, koorts, hoofdpijn en irritatie van de luchtwegen. Daarbij voel je je vaak moe en heb je weinig trek in eten. Een verkoudheid heeft de zelfde symptomen, alleen veel minder ernstig en komt veel vaker voor dan een echte griep. Ook bij dieren, zoals vogels, kan de ziekte voorkomen.

Grieppandemieën 

Er zijn in de geschiedenis meerdere grieppandemieën geweest. Zo was er in 1918 de Spaanse griep, in 1957 de Aziatische griep en in 1968 de Hongkong griep. Deze epidemieën hebben enorm veel slachtoffers veroorzaakt, als gevolg van de Spaanse griep stierven er 20 miljoen mensen. Er wordt door verschillende mensen gevreesd, dat er een virus kan ontstaan dat dramatische gevolgen voor de mensheid kan helpen. Dit virus kan een gemuteerd vogelgriepvirus zijn. De kans hierop wordt steeds groter omdat enorme pluimvee bedrijven zich soms midden in enorme mensenmassa's bevinden, zoals veel in Azië het geval is. Hierdoor is kans groter dat een virus ‘de overstap maakt'. Een virus kan ook kunstmatig gemaakt worden en als wapen gebruikt worden.

onderzoeksvragen

Effecten en mutatie
Hoe werkt griep, hoe muteert het virus zich?

De gevolgen
Wat zijn de gevolgen van grieppandemieën geweest?

Griep in de toekomst

Hoe groot is de kans dat er een virus de kop opsteekt dat enorme gevolgen voor de mensheid kan hebben en wat zijn die gevolgen?