Inleiding 

El Nino is een natuurfenomeen dat op grote delen van de wereld zijn invloed uitoefent op het weer. In Europa hebben we doorgaans nauwelijks last van de invloed van El Nino, maar delen in Azië, Oceanië en Amerika ondervinden de invloed van El Nino des te meer. El Nino brengt Azie en Oceanie doorgaans warmer en droger weer dan gemiddeld en in Midden-Amerika zorgt El Nino ervoor dat het orkaanseizoen relatief rustig verloopt. Daarnaast zijn er in Noord- en Zuid-Amerika verschillende regio's waar het als gevolg van El Nino droger, natter of warmer is dan gemiddeld.

Wat is El Nino? 

El Nino is een sterke opwarming van het zeewater van de oostelijke Grote Oceaan rondom de evenaar. Een dergelijke opwarming van het zeewater daar komt eens in de paar jaar voor en heeft, zoals in de inleiding beschreven, zijn invloed op grote delen van de wereld. De meest recente El Nino was in 2009 en was relatief zwak. Toch was de invloed van deze El Nino wel duidelijk waarneembaar. Zo waren er opvallend weinig orkanen van enige betekenis in Caribisch gebied en was het in vrijwel de hele tropen ongeveer een graad warmer dan gemiddeld. In 1997-1998 was er een erg sterke El Nino. De gevolgen van die El Nino waren dan ook ernstig. In Indonesië en Australië woedden vele grote bosbranden en in delen van Zuid-Amerika zorgden overvloedige regen voor aardverschuivingen en modderlawines.

La Nina 

Waar El Nino een opwarming van het zeewater in de oostelijk Grote Oceaan is, is La Nina een afkoeling van de het water in de oostelijk Grote Oceaan. De gevolgen van La Nina zijn ook ongeveer omgekeerd aan de gevolgen van El Nino. Zo zorgt La Nina in Azië en Oceanië voor relatief koel en nat weer en is de kans op een actief orkaanseizoen in het Caribisch gebied tijdens La Nina groter. Over het algemeen zijn de gevolgen van La Nina echter wel minder ernstig dan die van El Nino.

onderzoeksvragen

El Nino
Wat is El Nino, hoe ontstaat El Nino en wat heeft El Nino voor invloed op de gebieden rond de evenaar?

Orkaanseizoen

Hoe komt het dat het orkaanseizoen in midden Amerika tijdens een El Nino minder zwaar is?

Broeikaseffect

Het broeikaseffect zorgt er voor dat de aarde de komende eeuwen steeds verder zal opwarmen. Heeft deze opwarming nog enige invloed op El Nino?