Inleiding 

Dyslexie, wat is dat? Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving met dyslexie. Zo iemand heeft moeite met lezen en schrijven, maar eigenlijk merk je als buitenstaander weinig bijzonders. Mensen met dyslexie zijn ‘normale mensen', het is niet van invloed op intellectuele capaciteit; ze zijn even intelligent en creatief als anderen. Het is een ontwikkelingsstoornis waardoor in eerste instantie spraakproductie en grammatica zich anders ontwikkelen, en op latere leeftijd er allerlei taalkundige problemen de kop op steken. Dyslexie heeft te maken met een verstoorde communicatie tussen je hersenhelften en een gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat de automatisering van de taal tekort schiet.

De diagnose mag alleen gesteld worden door een getrainde testpsycholoog of orthopedagoog. Bij dyslexie worden neurologische verschillen gevonden ten opzichte van niet-dyslecten. Het is aangeboren en staat los van andere oorzaken als slecht zien, horen of slecht leesonderwijs. Het lijkt een erfelijke factor te hebben en het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Wat je bijvoorbeeld tegenkomt bij dyslectici is klankverwerkingsprocessen niet goed verlopen. Het leren en toepassen van taalregels is daardoor moeilijk, waardoor ze vaak ‘radend' gaan lezen, wat veel fouten op kan leveren. Dyslexie kan niet genezen worden, maar je kan wel technieken aanleren waardoor je er veel minder last van hebt.

onderzoeksvragen

Uitleg en gevolg
Wat is dyslexie en welke gevolgen heeft het (voor de taalverwerking, functioneren, leren)?

Gevolgen voor andere functiegebieden
Wat zijn de gevolgen van dyslexie voor andere functiegebieden?

Ontwikkelingen
Geef een overzicht van de ontwikkelingen in het omgaan met dyslexie over de jaren.

Dyslexie vs. soortgelijke problemen

Vergelijk dyslexie met andere leer- of informatieverwerkingsproblemen (taalinterpretatiestoornissen etc).