Inleiding 

"Doping is strijdig met de ethiek van zowel de sport als de medische wetenschap", zo staat vermeld in de dopinglijst van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Doping en sport zijn echter twee termen die niet onafhankelijk van elkaar lijken te bestaan. Al in de Griekse oudheid werden er kruiden mengels bereid welke de sportprestaties dienden te verhogen. De eerste dopingcontroles vonden plaats in 1966 tijdens de Tour de France. De controles op doping gebruik zijn nog eens aangescherpt, nadat in 1967 wielrenner Tom Simpson tijdens de Tour de France overleed mede als gevolg van het gebruik van doping. De vraag is waarom er doping wordt gebruikt ondanks de gevaren die het met zich mee brengt. Is de sport zelf verslavend en daarmee het streven naar een steeds betere prestatie of is het de maatschappij die deze verwachtingen stelt?

Definitie 

Doping staat over het algemeen bekend als het gebruik van verboden middelen of methoden om sportprestaties te verhogen. De definitie van het begrip is echter breder. Doping staat voor het gebruikmaken van werkzame middelen door een persoon, die deze middelen normaal gesproken niet gebruikt met de bedoeling een grotere lichamelijke of geestelijke prestatie te bereiken dan waartoe de betrokkene zich zonder het gebruik van deze middelen in staat acht. Het gebruik van doping komt dan ook niet alleen in de sportwereld voor. Doping wordt soms ook gebruikt door mensen die een zeer vermoeiend beroep uitoefenen of bij het studeren.

Soorten doping

Er zijn verschillende dopinggroepen te onderscheiden, zoals stimulantia, anabole middelen en diuretica. Met name bekend is het hormoon EPO, dat de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert. Door de toename in rode bloedcellen kan er meer zuurstof en koolstofdioxide in het lichaam worden getransporteerd. Met name bij duursporten leidt dit tot betere prestaties. Het effect van EPO kan echter ook op andere manieren worden bereikt. Zo vindt er eveneens een toename in het aantal rode bloedcellen plaats, indien men langere tijd op grote hoogte verblijft. Op de dopinglijst staan naast verboden middelen dan ook verboden methoden.

onderzoeksvragen

Ontwikkeling
Vanaf wanneer wordt er doping gebruikt en hoe heeft het zich sinds die tijd ontwikkeld?

Soorten doping
Wat voor soorten doping zijn er?

Biologische effecten
Wat zijn de effecten van doping op het lichaam?

Onderzoek
Hoe kan het gebruik van doping worden aangetoond?

Maatschappelijke invloed
Speelt de maatschappij een rol in het gebruik van doping door sporters?

Sport

Bij welke sporten is het gebruik van doping het meest bekend?