Inleiding 

Diabetes mellitus, ook wel suikerziekte genoemd, is tot nu toe nog een ongeneeslijke ziekte. Bij mensen met diabetes is het lichaam zelf niet meer in staat de bloedsuikerspiegel in evenwicht te houden. Door aanpassingen in de levensstijl en/of het gebruik van medicatie is goed met diabetes te leven. Ondanks een goede behandeling leidt de ziekte echter wel tot schade op verschillende plaatsen in het lichaam. Genoeg redenen dus waarom er veel onderzoek naar deze ziekte wordt gedaan!

Typen diabetes mellitus

Er kunnen bij mensen met diabetes verschillende redenen zijn waarom het lichaam niet meer in staat is de bloedsuikerspiegel in evenwicht te houden. Er zijn dan ook twee soorten diabetes te onderscheiden, diabetes type 1 en type 2. De oorzaak heeft echter altijd te maken met het hormoon insuline, dat normaal gesproken de bloedsuikerspiegel in het lichaam regelt. Diabetes type 2 is de meest voorkomende vorm, 9 van de 10 mensen met diabetes heeft diabetes type 2. Bij dit type van diabetes is het lichaam ongevoelig geworden voor insuline, doordat er te weinig insuline-receptoren zijn of omdat deze receptoren het hormoon niet meer herkennen. Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte, hierbij maakt het lichaam zelf geen of onvoldoende insuline meer aan. Dit komt omdat de betacellen niet meer functioneren. Betacellen zijn de insuline producerende cellen, gelegen in de eilandjes van Langerhans in de alvleesklier.

Behandeling 

De verschillende typen diabetes, kennen ook een verschillende behandeling. Voor diabetes type 2 zijn een gezond eet- en beweegpatroon bewezen effectieve behandelingen. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van medicijnen welke de gevoeligheid voor insuline verhogen, dan wel zorgen voor een toename in de insuline aanmaak. Diabetes type 1 wordt ook wel het insuline afhankelijke type genoemd. Mensen met dit type diabetes dienen meerdere malen per dag insuline in te spuiten. Er zijn verschillende factoren die je bloedsuikerspiegel over de dag heen zullen veranderen. Het eten van een maaltijd zal de bloedsuikerspiegel doen verhogen, terwijl sporten deze juist verlaagd. Iemand met diabetes zal daarom moeten leren wanneer hij insuline dient te spuiten of juist wat extra suikers dient te eten.

Gevolgen

Doordat de bloedsuikerspiegel niet meer door het lichaam zelf wordt geregeld maar van buitenaf, vinden er grotere wisselingen plaats in de bloedsuikerspiegel. Te hoge of te lage bloedsuikerspiegels leiden daarbij tot schade in het lichaam. Zo hebben mensen met diabetes een verhoogde kans op bloedingen, doordat de wand van de bloedvaten wordt aangetast. Daarnaast hebben deze mensen ook een verhoogd risico op een verminderd zicht, doordat beschadiging van het netvlies.

Onderzoek

Het huidige onderzoek is op verschillende aspecten van de ziekte gericht. Onderzoek naar diabetes type 1 is met name gericht op de betacellen. Zou bijvoorbeeld met behulp van beenmergcellen de functie van de betacellen kunnen worden hersteld? Ook probeert men meer inzicht te krijgen in het afweermechanisme dat ertoe leidt dat de betacellen niet meer functioneren. Onderzoek naar diabetes type 2 richt zich bijvoorbeeld op het vinden van alternatieve wegen waarop glucose zou kunnen worden opgenomen in de cellen. Zo nemen onze spieren bijvoorbeeld glucose op zonder dat er gebruik wordt gemaakt van insuline. Een deel van het onderzoek richt zich ook op de gevolgen van diabetes. Hoe kan bijvoorbeeld de schade aan bloedvatwanden worden voorkomen?

onderzoeksvragen

Regulatie bloedsuikerspiegel
Hoe wordt de bloedsuikerspiegel normaal gesproken geregeld?

Diabetes Mellitus
Wat is diabetes mellitus (verschillende soorten, symptomen, behandeling, gevolgen)?

Invloed van sporten/voeding
Waar dient iemand met diabetes op te letten indien hij gaat sporten/eten?

Onderzoek

Wat zijn mogelijke oplossingen voor het niet meer functioneren van de betacellen bij mensen met diabetes type 1?