Inleiding 

Het begint allemaal enigszins onschuldig met een klein beetje vergeetachtigheid. Je vergeet een keer een afspraak en weet zo af en toe niet meer waar je bepaalde spullen hebt gelaten. Naar verloop van tijd wordt de vergeetachtigheid ernstiger en weet je niet meer welke dag het is of wat je een uur eerder hebt gedaan. Uiteindelijk kan het zelfs zo zijn dat je niet meer weet hoe je kinderen heten of met wie je getrouwd bent. De ziekte van Alzheimer is een aandoening die het leven van veelal oudere mensen volledig overhoop kan gooien. Wie immers niets meer weet of zich niets kan herinneren, kan moeilijk voor zichzelf zorgen.

Ziektebeeld 

De ziekte van Alzheimer wordt vaak pas in een later stadium van het ziekteproces vastgesteld. Dit komt omdat de ziekte zeer geleidelijk zijn intrede doet. Het begint met aantasting van het kortetermijngeheugen waardoor bijvoorbeeld afspraken worden vergeten. In dit stadium wordt deze vergeetachtigheid vaak nog niet toegeschreven aan Alzheimer en ook veelal ontkent door de patiënt die zich niet wil overgeven aan de ouderdom. Na de achteruitgang van het kortetermijngeheugen zal in een later stadium ook het langetermijngeheugen worden aangestast. Met de aantasting van het lange termijngeheugen gaan ook functies als spreken, herkenning van personen en dagelijkse handelingen als omkleden achteruit. In het begin van deze fase wordt een patiënt ook vaak wat depressief. Dit valt waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat de patiënt danwel bewust, danwel onbewust merkt dat hij achteruitgaat en zich bewust is van het feit dat hij veel dingen vergeet. Wanneer een patiënt in dit stadium van de ziekte is gekomen kan deze doorgaans niet meer zonder dagelijkse verzorging en vaak is de patiënt ook fysiek nergens of tot slechts weinig in staat.

Oorzaken en behandeling 

Over de oorzaak van de ziekte van Alzheimer bestaat nog enige discussie maar de oorzaak die momenteel het breedst geaccepteerd wordt is het amyloïd-bèta-eiwit. Dit eiwit vormt plaques rondom zenuwcellen in de hersenen waardoor de zenuwcellen niet meer kunnen functioneren. Wanneer dit gebeurt, komt ons afweersysteem in actie om de plaques te verwijderen. Bij dit mechanisme maakt ons afweersysteem echter ook gezonde zenuwcellen kapot waardoor de patiënt steeds verder achteruit gaat. Over de behandeling van de ziekte van Alzheimer is maar weinig met zekerheid te zeggen. Er zijn vele onderzoeken naar de behandeling gaande en gedaan die allen op met een andere methode hetzelfde doel hebben, de ziekte te kunnen genezen. Vaak resulteren deze onderzoeken in een methode die danwel slechts gedeeltelijk of tijdelijk geneest danwel teveel risicovolle bijwerkingen heeft.

onderzoeksvragen

Verloop
Hoe ontstaat de ziekte van Alzheimer en hoe verloopt het ziektebeeld?

Genezing
Is genezing van de ziekte van Alzheimer mogelijk? Zijn er onderzoeken die uitwijzen dat genezing in de toekomst wel of ook op andere manieren mogelijk zal zijn? Zojah, op welk principe is deze genezinig gebaseerd?

Gevolgen

Wat zijn de gevolgen van de ziekte voor een persoon die last krijgt van Alzheimer? Hoe verandert zijn of haar positie in de maatschappij?