Inleiding 

Je merkt het steeds vaker, de wereldeconomie is grotendeels gekoppeld aan de waarde van olie. De huidige wereld is uiterst afhankelijk van energiewinning, die voor een groot deel voortkomt uit olie als brandstof. Olie ontketent al jaren strijd en oorlogen tussen belanghebbenden.

Schaars en gewild

Olie is een fossiele brandstof, dat houdt ook in dat het om die reden geen onuitputtelijke brandstof is. In de loop der jaren zal de olievoorraad dus slinken en uiteindelijk op raken. Olie wordt steeds schaarser en daarom steeds waardevoller. Het Midden-Oosten bevat de grootste voorraad winbare olie.

Olie is een vloeistof die niet met water mengt en ook lichter dan zand of water, waardoor het altijd bovenop het water drijft Aardolie is ontstaan uit organisch materiaal dat niet volledig verteerd kon worden. De sedimenten die overblijven kunnen onder grote druk en temperatuur aardolie, of aardgas vormen. Aardolie wordt bijvoorbeeld gewonnen doormiddel met boortorens en jaknikkers.

De ene olie is de andere niet... Zo verschilt olie bijvoorbeeld van kleur, viscositeit, zwavelgehalte en stollingspunt. De viscositeit verschilt bijvoorbeeld afhankelijk van temperatuur, maar ook per regio. Zo is Europese aardolie doorgaans dikker dan olie die gewonnen wordt in de Verenigde Staten en moet om die reden omhoog gepompt worden. Binnen de olie industrie wordt er onderscheid gemaakt tussen olie met een hoog en met een laag zwavelgehalte. En ook het eindproduct dat gemaakt kan worden uit een bepaalde ‘soort' olie verschilt, niet alle olie is geschikt voor het vervaardigen van kerosine en benzine bijvoorbeeld.

Aardolie dient na olieraffinage als brandstof, maar ook als grondstof voor de petrochemische industrie. Synthetische stoffen (en plastic zakken bv!) hebben bijvoorbeeld ook olie als grondstof. Een uiterst multifunctionele grondstof dus en daarom extreem gewild, helemaal doordat het zo schaars is.

Olie heeft dus al jaren een effect op de mondiale economie en samenleving. Sommige landen gaan bijvoorbeeld heel ver in het gebruiken van hun machtspositie in de oliemarkt.

Overige informatie: http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/index.html

onderzoeksvragen

Olie als reden
Welke conflicten in de wereldgeschiedenis werden veroorzaakt door een twist om olie (winning/verbruik).

Omhoog pompen van olie
Onderzoek hoe het pompsysteem werkt bij oliewinning.

Consequenties
Wat zijn de consequenties voor een land als er olie in de grond blijkt te zitten? (positief / negatief / economisch / ecologisch / maatschappelijk)

Irak
Er gaan theorieën dat de oorlog in Irak begonnen zou zijn om aardolie, onderzoek hoe dit in elkaar zit en geef je visie.

Alternatieven

Fossiele grondstofbronnen zullen binnen afzienbare tijd uitgeput zijn, welke oplossingen zijn er en over welke vraagstukken buigt de wereld zich om die reden?