Inleiding

In de Gouden Eeuw (ongeveer de 17e eeuw) floreerden de noordelijke zeven Verenigde Provinciën van Nederland. De Nederlandse handel, wetenschap, kunst en militaire macht (vooral ter zee) vierden hoogtij in de wereld. In 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie, ofwel de ‘ VOC' opgericht. Echter na het rampjaar 1672, het begin van de Hollandse Oorlog (waarin Engeland, Frankrijk, Keulen en Munster de Republiek der Nederlanden binnenvallen) begon een periode van economische neergang en was de Gouden Eeuw over haar hoogtepunt heen.

Invalshoek

Wetenschap en technologie; De in de Republiek heersende intellectuele ruimdenkendheid en verdraagzaamheid trok denkers en wetenschappers aan van overal uit Europa. Dit leidde in de gouden eeuw tot ontdekkingen op het gebied van de rechtsgeleerdheid, celbiologie, (water)bouwkunde (inpolderingsprojecten; windmolens) en een opkomst van de boekdrukkunst.

onderzoeksvragen

Wetenschappers
Welke wetenschappers waren toonaangevend in de gouden eeuw in Nederland? Wat deden zij en waarom en waarvoor was dit belangrijk?

Watermanagement
Watermanagement was ook in de gouden eeuw al belangrijk voor Nederland, wie hield zich hiermee bezig en hoe ging dit in zijn werk?

Wetenschappelijke doorbraken
Wat betekenden wetenschappelijke doorbraken in de gouden eeuw voor de huidige wetenschap en maatschappij?

Boekdrukken & Uitgeverij

Wat betekende de opkomst van boekdrukken en uitgeven voor de Nederlandse maatschappij? (Economisch, maatschappelijk; religie (rechts)geleerdheid, onderwijs)