Inleiding

We schrijven 26 december 2004, een aardbeving die 9.3 scoort op de schaal van Richter veroorzaakt een Tsunami met golven van meer dan 10 meter hoog. 290.000 mensen zullen als gevolg van deze ramp overlijden.

tsunami's

Een tsunami is een supergolf, die op gang komt door een onderzeese aardbeving. De losse platen waaruit de aardkost bestaat, kunnen ten opzichte van elkaar verschuiven. Het verschuiven gebeurt geleidelijk. Na een bepaalde tijd is de spanning op de korsten zo groot, dat er een plotselinge verschuiving ontstaat. Door de verschuiving ontstaan schokgolven, die de watermassa kunnen laten trillen. Daar is een beving met een kracht van 7.5 op de schaal van Richter voor nodig. Mocht de beving de vereiste kracht bereiken, dan zullen de trillingen van de beving de watermassa in beweging zetten.

Hoewel de trilling van het water op de open zee niet opvalt, omdat het water slechts enkele millimeters wordt opgetild, is de hoeveelheid energie in het water groot, omdat de massa die in beweging komt enorm is. Door de zwaartekracht zullen de rimpelingen in het water zich van het centrum weg bewegen, net zoals de rimpelingen in het water als je er een steen in gooit.

De snelheid die een tsunami kan bereiken is afhankelijk van de zwaarte van de beving. Wel staat vast dat de snelheden in dieper water hoger zijn dan de snelheden in ondiep water. Zodra een tsunami de kust bereikt, treedt het zogenaamde grondeffect op. De snelheid van de voorste golven neemt af, terwijl achterliggende golven minder snel af neemt. Een golf wordt in elkaar gedrukt. De golf kan nog maar één kant op: omhoog.

Uiteindelijk zal de golf de kust bereiken en vernietigd de muur van water alles wat er op zijn pad terecht komt.

onderzoeksvragen

Aardbevingen
Aardbevingen ontstaan door verschuivende aardkosten. Daarom zullen sommige plaatsen gevoeliger zijn om getroffen te worden dan andere. Zoek uit welke plaatsen gevoeliger zijn, welke risico’s die plaatsen lopen en hoe dit voorkomen kan worden.

Het ontstaan van tsunami's

Een tsunami ontstaat uit een aardbeving die plaatsvind in de oceaan. Wat is een tsunami nu precies, hoe ontstaat deze, waar ligt het grootste risico en bestaan er manieren om een tsunami te voorkomen?