Aardrijkskunde

Afkoeling in Europa tijden mondiale opwarming


Inleiding

Heb je de film The Day after Tomorrow gezien? In die film ontstaat er een kleine ijstijd als gevolg van het broeikaseffect. Is dit mogelijk? Ja!

Het broeikaseffect

Wat met het broeikaseffect bedoeld wordt, is waarschijnlijk wel duidelijk. Het broeikaseffect bestaat al zolang de aarde oud is, maar sinds de mens grote hoeveelheden CO2 de atmosfeer in pompt wordt het effect vergroot. De aarde zou meer opwarmen dan normaal wordt verondersteld, de temperatuur stijgt en dit heeft vele gevolgen. Aangezien het klimaat weer iets verschrikkelijk ingewikkelds is, kunnen we niet met zekerheid zeggen of de opwarming die de laatste tijd wordt gemeten het gevolg is van het door de mens versterkte broeikaseffect of dat het gewoon een natuurlijke fluctuatie is.

De Golfstroom

Ons klimaat is vrij warm in vergelijking met andere plaatsen die op dezelfde breedtegraad liggen, zoals zuid Alaska. Dit komt door de Golfstroom, die onderdeel is van een wereldwijd stelsel van stromingen. De Golfstroom is een warme stroom, die als gevolg van overheersende zuidwestenwinden vanuit het Caribisch gebied richting IJsland stroomt. Daar is de stroom zo afgekoeld dat op twee plekken het water naar bededen zakt. Een tweede reden is het verzilten van het water als gevolg van het bevriezen van een deel van het water: het zout bevriest niet mee, waardoor het zoutgehalte toeneemt. Zout water heeft een hogere dichtheid dan zoet water en zal daarom zinken. Het gedaalde water stroomt over de bodem van de oceaan terug. 

Smeltend Groenland

In theorie is het mogelijk dat als het ijs op Groenland smelt als gevolg van stijgende temperaturen, er enorme hoeveelheden zoet water vrij komen. Dit verhindert dat de Golfstroom kan afdalen. Ook kunnen regenbuien zorgen voor de aanvoer van zoet water. Als de het dalen van water wordt verhinderd, wordt de Golfstroom geblokkeerd en zal de temperatuur in Europa sterk dalen. Vergelijkbare temperaturen als in Alaska zijn dan mogelijk. Het kan zijn dat in het verleden dit al eens eerder gebeurd is.

Onderzoeksvragen

Mondiale waterstromen
Hoe werken de mondiale waterstromen en wat voor effecten hebben ze?

klimaat in de geschiedenis
Hoe kan je klimaten uit het verleden bestuderen?

Broeikaseffect
Hoe werkt het broeikaseffect?

klimaatmodellen
Hoe werken klimaatmodellen?