Zie Onderwerpen

Elektrotechnische, wiskundige en informatica onderwerpen

Binnen deze categorie vallen de studies Applied Mathematics (Technische Wiskunde), Technical Computer Science (Technische Informatica), Creative Technology, Business & IT en Electrical Engineering. Hieronder is een omschrijving van alle studies te vinden. Onderaan de pagina is een korte vergelijking tussen de studies te vinden.

applied mathematics (technische wiskunde)

Deze studie richt zich op het omzetten van een technologisch of maatschappelijk probleem in een wiskundig model. Dit model wordt vervolgens geanalyseerd en teruggekoppeld naar de praktijk. Zo worden er bijvoorbeeld wiskundige modellen gemaakt van het weer, het verkeer, de beurs en het menselijk lichaam. In het vakgebied wordt er aandacht besteed aan informatica en wiskunde.

Voorbeelden van vraagstukken die bij deze studie passen zijn:

 • Het modelleren van het gedrag van een groep mensen in een ruimte met behulp van wiskundige vergelijkingen.
 • Het maken van een wachtrijmodel om te testen of verschillende aanpassingen effect hebben op de wachttijd van bijvoorbeeld patiënten in een ziekenhuis of klanten in een supermarkt.

Technical Computer Science (Technische Informatica)

Deze studie richt zich op het toepassen van de computer- en communicatiekennis om nieuwe technologieën te ontwikkelen. De studenten leren hoe computergebieden, software, hardware en computerbeveiligingen werken. In het vakgebied spelen wiskunde en logica een grote rol. Een voorbeeld van een project van Technische Informatie is het creëren van een 3D video-overleg.

Voorbeelden van projecten die bij deze studie passen zijn:

 • Het programmeren van een game waarmee ouderen en kleinkinderen in 3D kunnen video chatten.
 • Het maken van een waarschuwingssysteem dat automatisch aanpassingen maakt in de gegevens waardoor hackers op een netwerk herkend kunnen worden.

creative technology

Creative Technology studenten zijn voornamelijk bezig met het combineren van gedrag met de hedendaagse technologieën. Het voornaamste doel van de studie is het “verbeteren van de wereld” met behulp van bijvoorbeeld applicaties en interactieve games.

Voorbeelden van problemen waar Creative Technology studenten zich mee bezig houden zijn:

 • Het maken van een sprekende afvalbak die je uitnodigt om je afval weg te gooien.
 • Het maken van een trap die muziek maakt wanneer er op gelopen wordt om mensen te motiveren de lift een keertje over te slaan.
 • Het ontwikkelen van een spel waarmee leerlingen zich bewust worden van het water tekort in ontwikkelingslanden.

Let op: deze studie is ook ingedeeld in het vakgebied van construerende en ontwerpende onderwerpen, omdat het hier ook veel overlap mee heeft.

business & it

Business & IT is de mix tussen informatica en bedrijfskunde. De kern van dit vakgebied is de ontwikkeling en implementatie van IT-systemen in bedrijven. Je schrijft zelf je software die in het bedrijfsproces gebruikt wordt.

Voorbeelden van onderzoeken en opdrachten die door Business & IT studenten worden uitgevoerd zijn:

 • Het ontwerpen van een digitaal magazijn dat het beheer en inkoop van producten bijhoudt.
 • Het analyseren van grote hoeveelheden bedrijfskundige data en hier conclusies uit trekken.
 • Het maken van een website/applicatie die voldoet aan de wensen van de klant of voldoet aan de wensen uit een marktonderzoek.
 • Het visualiseren van de toestand in een bedrijf.

Let op: deze studie is ook ingedeeld in het vakgebied van bedrijfskundige onderwerpen, omdat het hier ook veel overlap mee heeft.

electrical engineering

Electrical Engineering richt zich op het begrijpen van het gedrag van elektriciteit en de effecten hiervan, om vervolgens een toepassing hiervoor te ontwikkelen. Het vakgebied focust zich vooral op digitale techniek, elektromagnetische velden, regeltechniek en signaal analyse.

Voorbeelden van ontwerpopdrachten die bij Electrical Engineering passen zijn:

 • Het ontwikkelen van een Segway (het enige vervoersmiddel dat met maar twee wielen dat kan blijven staan).
 • Het ontwerpen van een hovercraft.
 • Het ontwikkelen van een 3D LED Cubus.

vergelijking van de studies

In principe zijn de vijf bovenstaande studies allemaal erg afhankelijk van technologie en informatica. Een Meesterproef die bij Technische Wiskunde past maakt vooral gebruikt van wiskundige berekeningen die uitgewerkt worden met behulp van wat gemakkelijkere technologieën en programma’s. Bij Technische Informatica worden juist moeilijkere programma’s en programmeer codes gebruikt, niet om wiskundige vraagstukken op te lossen, maar meer om nog geavanceerdere technieken te ontwikkelen of processen nog verder te versimpelen. Bij Creative Technology wordt informatica gebruikt, door middel van programmeer codes, om nieuwe vormen van technologie toe te passen op alles wat je maar kunt bedenken. Hiermee worden huidige producten voorzien van technische snufjes. Bij Business & IT wordt de wereld van technologie en informatica gecombineerd met de wereld van de bedrijfskunde. Tot slot gebruikt Electrical Engineering de informatica vooral om deze te verwerken in apparatuur.

Mocht je een onderwerp hebben waarvan je niet zeker weet bij welke opleiding deze het beste aansluit, neem dan gerust contact met ons op via ons algemene telefoonnummer of mail naar pre-u@utwente.nl