Je krijgt bij je meesterproef ondersteuning van een expertbegeleider uit een bepaald vakgebied. Om het gemakkelijk te maken om de juiste begeleider te vinden, hebben we de verschillende studies onderverdeeld in categorieën.

Elektrotechnische, wiskundige en informatica onderwerpen

Binnen deze categorie vallen de studies Industrial and Applied Mathematics (Technische Wiskunde), Technical Computer Science (Technische Informatica), Creative Technology, Business & IT en Electrical Engineering. Alle studies zijn erg gericht op wiskunde en de moderne technologieën die van alles mogelijk maken. Bekijk de onderwerpen!

Medische en biologische onderwerpen

Binnen deze categorie vallen de studies Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde. Beide studies zijn erg gericht op het menselijk lichaam, maar door de combinatie met technische vakken kan er erg veel en breed onderzoek gedaan worden. Bekijk de onderwerpen!

Construerende en ontwerpende onderwerpen

Binnen deze categorie vallen de studies Werktuigbouwkunde, Civiele Techniek, Industrieel Ontwerpen en Creative Technologie. De vier studies houden zich allemaal bezig met het ontwerpen en construeren. Bij de ene studie gaat het om het ontwerpen van volledige steden, bij de andere studie gaat het om het design van meubels. Andere studies behandelen de productieprocessen voor het maken van producten. Bekijk de onderwerpen!

Scheikundige en natuurkundige onderwerpen

Binnen deze categorie vallen de studies Advanced Technology, Scheikundige Technologie en Technische Natuurkunde. De studies zijn erg gericht op het doen van onderzoek, maar de onderzoeksgebieden en toepassingen van de resultaten verschillen erg van studie. Bekijk de onderwerpen!

Bedrijfskundige onderwerpen

Binnen deze categorie vallen de studies Business & IT en Technische Bedrijfskunde. De studies zijn erg gericht op het doen van onderzoek, maar de onderzoeksgebieden en toepassingen van de resultaten verschillen erg van studie. Bekijk de onderwerpen!

Technology and Liberal Arts & Science

Binnen deze categorie valt de studie ATLAS, het University College van de University of Twente. Bekijk de onderwerpen!