Meesterproefbegeleiding

Algemene voorwaarden Pre-U Meesterproefbegeleiding

Pre-U organiseert jaarlijks het project van Meesterproefbegeleiding. Bij dit project worden leerlingen van het Technasium gekoppeld aan een student van de Universiteit Twente waarbij deze laatste als expertbegeleider het project zal ondersteunen. De algemene voorwaarden van dit project zijn hieronder te vinden.

aanmelding

1.

Technasium-leerlingen kunnen zich alleen in groepen aanmelden voor de Meesterproefbegeleiding. Individuele leerlingen kunnen niet meedoen.

 

2.

De Meesterproef moet gekoppeld zijn aan het vak “Onderzoek & Ontwerpen” (O&O) van een Technasium in het schooljaar van 2016-2017.

 

3.

De Meesterproefbegeleiding van Pre-U is bedoeld voor vwo-leerlingen. Leerlingen van de havo kunnen zich aanmelden voor de meesterproefbegeleiding van hogescholen zoals Windesheim of Saxion.  

 

4.

Elke groep wijst een groepslid aan als contactpersoon. Deze contactpersoon meldt de groep aan via het online inschrijfformulier.

 

5.

De officiële inschrijvingen voor de Meesterproefbegeleiding zijn van 22 augustus tot vrijdag 28 oktober. Als een leerling zich na 28 oktober inschrijft, dan kunnen we niet verzekeren dat we hem/haar nog kunnen koppelen aan een expertbegeleider.

 

6.

De aanmelding is pas definitief als de contactpersoon van de groep de online aanmelding bevestigt.

 

7.

De leerlingen regelen zelf een opdracht bij een opdrachtgever. Zij kunnen aan de hand van de opdracht op de website van Pre-U kijken vanuit welke studie zij een expertbegeleider zouden willen.


koppeling aan expertbegeleider

8.

Bij de inschrijving moet de groep een voorkeur aangeven voor de studie van de expertbegeleider. Aan de hand hiervan zal een passende expertbegeleider gekozen worden. De leerling ontvangt een bevestiging zodra er een expertbegeleider is gevonden. Als een leerling geen voorkeur van studie heeft aangegeven, dan kan hij/zij niet worden gekoppeld.

 

9.

Als een leerling twijfelt over welke studie zou passen bij de meesterproef, dan kan hij/zij om hulp vragen bij Pre-U via pre-u@utwente.nl of 053-489 4890.


contact met expertbegeleider

10.

De leerling is verantwoordelijk voor het initiatief nemen in het contact met de expertbegeleider. Als hij/zij vragen en/of opmerkingen heeft, dan wordt er verwacht dat hij/zij zelf contact opneemt met de expertbegeleider.

 

11.

Als de leerling vragen en/of opmerkingen heeft, dan moet hij/zij er rekening mee houden dat de expertbegeleider op tijd wordt benaderd. Benader daarom een expertbegeleider uiterlijk vijf dagen van tevoren, zodat hij/zij nog genoeg tijd heeft om op de e-mail te antwoorden.

 

12.

Het wordt sterk aangeraden om ongeveer drie keer persoonlijk af te spreken met de expertbegeleider op de campus van Universiteit Twente. De leerling kan deze afspraken alvast meenemen in zijn/haar planning en dit afstemmen met de expertbegeleider. Het is tijdens deze afspraken ook mogelijk om hier proefjes en/of experimenten uit te voeren met hulp van de expertbegeleider. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de vele faciliteiten op de campus van Universiteit Twente, waaronder de windtunnel en creatieve werkplaats.

 

13.

De expertbegeleider zal ook de meesterproef beoordelen.

 

14.

Het wordt ten zeerste aanbevolen voor de leerlingen om ook aanwezig te zijn bij de Kick Off dag (op 4 november 2016) waar zij hun expertbegeleider persoonlijk kunnen ontmoeten.


gebruik beeldmateriaal

15.

Pre-U heeft het recht beeldmateriaal (zoals foto’s en video opnamen) gemaakt tijdens de Kick Off dag te gebruiken als promotiemateriaal, onder andere in folders of op onze website.

 

16.

Het is toegestaan om foto- en video opnames te maken tijdens de Kick Off dag.


promotie

17.

Pre-U heeft het recht om de leerlingen op de hoogte te houden van andere interessante projecten zoals de Meesterproevenwedstrijd, Profielwerkstukkenwedstrijd en Masterclasses.

Informatie 2017-2018

18.

De informatie over schooljaar 2017-2018 zal medio april 2017 bekend wordenplanning schooljaar 2016-2017

Inschrijvingen open

Donderdag 1 september 2016

Inschrijvingen gesloten

Vrijdag 28 oktober 2016

Kick Off dag

vrijdag 4 november 2016


vragen en/of opmerkingen

Als je vragen en/of opmerkingen hebt over het project, dan kun je ons altijd mailen of bellen via 053- 489 4890 of pre-u@utwente.nl