Meesterproefbegeleiding

Algemene voorwaarden Pre-U Meesterproefbegeleiding

Pre-U organiseert jaarlijks het project van Meesterproefbegeleiding. Bij dit project worden leerlingen van het Technasium gekoppeld aan een student van de Universiteit Twente waarbij deze laatste als expertbegeleider het project zal ondersteunen. De algemene voorwaarden van dit project zijn hieronder te vinden.

De inschrijvingen zijn sinds 3 november 2018 gesloten.

aanmelding

1. Technasium-leerlingen kunnen zich alleen in groepen aanmelden voor de Meesterproefbegeleiding. Individuele leerlingen kunnen niet meedoen.

2. De Meesterproef moet gekoppeld zijn aan het vak “Onderzoek & Ontwerpen” (O&O) van een Technasium in het schooljaar van 2018-2019.

3. De Meesterproefbegeleiding van Pre-U is bedoeld voor vwo-leerlingen. Leerlingen van de havo kunnen zich aanmelden voor de meesterproefbegeleiding van hogescholen zoals Windesheim of Saxion. 

4. Elke groep wijst een groepslid aan als contactpersoon. Deze contactpersoon meldt de groep aan via het online inschrijfformulier.

5. De aanmelding is pas definitief als de contactpersoon vanuit Pre-U een expertbegeleider heeft toegewezen.

6. De leerlingen regelen zelf een opdracht bij een opdrachtgever. Zij kunnen aan de hand van de opdracht op de website van Pre-U kijken vanuit welke studie zij een expertbegeleider zouden willen.

koppeling aan expertbegeleider

7. Bij de inschrijving moet de groep een voorkeur aangeven voor de studie van de expertbegeleider. Aan de hand hiervan zal een passende   expertbegeleider gekozen worden. De leerling ontvangt een bevestiging zodra er een expertbegeleider is gevonden. Als een leerling geen voorkeur van studie heeft aangegeven, dan kan hij/zij niet worden gekoppeld.

8. Als een leerling twijfelt over welke studie zou passen bij de meesterproef, dan kan hij/zij om hulp vragen bij Pre-U via pre-u@utwente.nl of 053-489 4890.

contact met expertbegeleider

9. Het eerste contact zal verlopen via de centrale Kick-off op de Universiteit Twente. 

10. De leerling is verantwoordelijk voor het initiatief nemen in het contact met de expertbegeleider. Als hij/zij vragen en/of opmerkingen heeft, dan wordt er verwacht dat hij/zij zelf contact opneemt met de expertbegeleider.

11. Als de leerling vragen en/of opmerkingen heeft, dan moet hij/zij er rekening mee houden dat de expertbegeleider op tijd wordt benaderd. Benader daarom een expertbegeleider uiterlijk vijf dagen van tevoren, zodat hij/zij nog genoeg tijd heeft om op de e-mail te antwoorden.

12. Het wordt sterk aangeraden om ongeveer drie keer persoonlijk af te spreken met de expertbegeleider op de campus van Universiteit Twente. De leerling kan deze afspraken alvast meenemen in zijn/haar planning en dit afstemmen met de expertbegeleider. Het is tijdens deze afspraken ook mogelijk om hier proefjes en/of experimenten uit te voeren met hulp van de expertbegeleider. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de vele faciliteiten op de campus van Universiteit Twente, waaronder de windtunnel en creatieve werkplaats.

13. De expertbegeleider zal ook de meesterproef beoordelen.

14. Het wordt ten zeerste aanbevolen voor de leerlingen om hun expertbegeleider in ieder geval een keer persoonlijk ontmoeten.

Privacy

15. Voor privacy gelden de algemene UT privacy voorwaarden. Deze kun je vinden op: https://www.utwente.nl/over-de-website/.

vragen en/of opmerkingen

Als je vragen en/of opmerkingen hebt over het project, dan kun je ons altijd mailen of bellen via 053- 489 4890 of pre-u@utwente.nl