Pre-U koppelt jaarlijks Technasium leerlingen aan een student van de Universiteit Twente waarbij deze laatste als expertbegeleider de Meesterpoef zal ondersteunen. De algemene voorwaarden van dit project zijn hieronder te vinden. Lees deze voorafgaand aan aanmelden goed door.

aanmelding

1. Technasium-leerlingen kunnen zich alleen in groepen aanmelden voor de Meesterproefbegeleiding. Individuele leerlingen kunnen niet meedoen.

2. De Meesterproef moet gekoppeld zijn aan het vak “Onderzoek & Ontwerpen” (O&O) van een Technasium.

3. De Meesterproefbegeleiding van Pre-U is bedoeld voor vwo-leerlingen. Havo leerlingen kunnen zich aanmelden voor de meesterproefbegeleiding van hogescholen zoals Windesheim of Saxion. Indien er met een bepaalde reden toch interesse is vanuit havo leerlingen, kan de leerling hiervoor contact opnemen met Pre-U, waarna van bovenstaande uitspraak kan worden afgezien.

4. Elke groep wijst een groepslid aan als contactpersoon. Deze contactpersoon meldt de groep aan via het online inschrijfformulier.

5. De aanmeldingen worden op 3 momenten verzameld door Pre-U. De deadlines voor deze drie ronden zijn te vinden op de website.

6. De leerlingen regelen zelf een opdracht bij een opdrachtgever. Zij kunnen aan de hand van de opdracht op de website van Pre-U kijken vanuit welke studie zij een expertbegeleider zouden willen.

7. Pre-U voorziet in expertbegeleiders voor de meesterproef, en fungeert niet als opdrachtgever.  

koppeling aan expertbegeleider

8. Bij de inschrijving geeft de groep een omschrijving van de opdracht en een voorkeur voor de studie van de expertbegeleider. Aan de hand van deze gegevens zal door Pre-U een passende expertbegeleider gekozen worden.

9. Als een leerling twijfelt over welke studie zou passen bij de meesterproef, dan kan hij/zij om hulp vragen bij Pre-U.

10. Ongeveer twee weken na de aanmelddeadlines wordt definitief teruggkoppeld of een groep begeleid kan worden en zo ja, welke expertbegeleider gevonden is. Deze deadlines zijn te vinden op de website. 

11. De aanmelding is pas definitief als de contactpersoon vanuit Pre-U een expertbegeleider heeft toegewezen.

contact met expertbegeleider

12. Het eerste contact zal verlopen via de centrale Kick-off op de Universiteit Twente. 

13. De leerling is verantwoordelijk voor het initiatief nemen in het contact met de expertbegeleider. Als hij/zij vragen en/of opmerkingen heeft, dan wordt er verwacht dat hij/zij zelf contact opneemt met de expertbegeleider.

14. Als de leerling vragen en/of opmerkingen heeft, dan moet hij/zij er rekening mee houden dat de expertbegeleider op tijd wordt benaderd. Benader daarom een expertbegeleider uiterlijk vijf dagen van tevoren, zodat hij/zij nog genoeg tijd heeft om op de e-mail te antwoorden.

15. Het wordt sterk aangeraden om ongeveer drie keer persoonlijk af te spreken met de expertbegeleider op de campus van Universiteit Twente. De leerling kan deze afspraken alvast meenemen in zijn/haar planning en dit afstemmen met de expertbegeleider. Het is tijdens deze afspraken ook mogelijk om hier proefjes en/of experimenten uit te voeren met hulp van de expertbegeleider. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de vele faciliteiten op de campus van Universiteit Twente, waaronder de windtunnel en creatieve werkplaats.

16. De expertbegeleider zal de meesterproef ook waarderen en kan hiermee input geven voor de beoordeling van de docent. De beoordeling zelf ligt bij de docent..

17. Het wordt ten zeerste aanbevolen voor de leerlingen om hun expertbegeleider in ieder geval een keer persoonlijk ontmoeten.

Privacy

17. Voor privacy gelden de algemene UT privacy voorwaarden. Deze kun je vinden op: https://www.utwente.nl/over-de-website/.

vragen en/of opmerkingen

Als je vragen en/of opmerkingen hebt over het project, dan kun je ons altijd mailen of bellen via 053- 489 4890 of pre-u@utwente.nl