Meesterproefbegeleiding

Alle aangeboden studies

Onderstaande lijst is een lijst met alle studies waarvan expertbegeleiders beschikbaar zullen zijn voor de Meesterproefbegeleiding. Vind je het lastig om in te schatten wat het verschil precies is tussen de studies? Kijk dan op ons overzicht van onderwerpen waarbij de verschillende studies staan ingedeeld in categorieën. Hier staan ook de verschillen en overeenkomsten tussen de studies uitgelegd en staan er voorbeeldonderwerpen genoemd.

Een overzicht van alle technische studies ziet er als volgt uit:

 • University College Twente (ATLAS)
 • Advanced Technology
 • Applied Mathematics (Toegepaste Wiskunde)
 • Biomedische Technologie
 • Business & IT
 • Chemical engineering (Scheikundige Technologie)
 • Civil Engineering (Civiele Techniek)
 • Creative Technology
 • Electrical Engineering
 • Industrial Design (Industrieel ontwerpen)
 • Industrial Engineering and Management (Technische Bedrijfskunde)
 • Mechanical Engineering (Werktuigbouwkunde)
 • Technical Computer Science (Technische Informatica)
 • Technische Geneeskunde
 • Technische Natuurkunde

University College Twente (atlas)

ATLAS is een opleiding voor topstudenten aan de Universiteit. Binnen het vakgebied hoort voornamelijk het oplossen van maatschappelijke problemen gebruikmakend van technologische principes, menselijke beweegredenen en maatschappelijke processen. Het is eigenlijk een sociaal wetenschappelijke opleiding gebruikmakend van technische principes.

Advanced Technology

Advanced Technology richt zich vooral op nieuwe uitvindingen. Door het combineren van verschillende vakgebieden zoals elektrotechniek, scheikunde, werktuigbouwkunde, natuurkunde en het bedrijfskunde worden de studenten klaargestoomd om super geavanceerde innovaties op de markt te kunnen zetten.

APPLIED MATHEMATICS (TOEGEPASTE WISKUNDE)

Technische Wiskunde richt zich op het omzetten van een technologisch of maatschappelijk probleem in een wiskundig model. Dit model wordt vervolgens geanalyseerd en teruggekoppeld naar de praktijk. Zo worden er bijvoorbeeld wiskundige modellen gemaakt van het weer, het verkeer, de beurs en het menselijk lichaam. In het vakgebied wordt er aandacht besteed aan informatica en wiskunde.

biomedische technologie

Biomedische Technologie richt zich op het ontwikkelen en ontwerpen van nieuwe technologische oplossingen voor gezondheidsproblemen. In het vakgebied van de Biomedische Technologie worden vele verschillende vakgebieden gecombineerd zoals natuurkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, wiskunde, materiaalkunde, scheikunde, biologie en geneeskunde. Door deze brede kennis kunnen erg veel verschillende aspecten behandelt worden.

business & it

Business & IT is de mix tussen informatica en bedrijfskunde. De kern van dit vakgebied is de ontwikkeling en implementatie van IT-systemen in bedrijven. Je schrijft zelf je software die het bedrijfsproces gebruikt wordt.

CHEMICAL ENGINEERING

Scheikunde Technologie richt zich aan de ene kant op het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe materialen en producten, en aan de andere kant op het ontwikkelen en ontwerpen van processen op industriële schaal. Om dit te realiseren richt de studie zich niet alleen op scheikunde maar ook op natuurkunde en proceskunde.

civil engineering (civiele techniek)

Civiele Techniek studenten richten zich op management en techniek binnen water, bouwen en verkeer. Binnen de drie gebieden water, bouwen en verkeer gaat het om de brug tussen techniek en management. Aan de ene kant speelt techniek een grote rol met vakken als grondmechanica en materiaalkunde. Aan de andere kant speelt management een grote rol met vakken als algemene economie en projectmanagement.

creative technology

Creative Technology studenten zijn voornamelijk bezig met het combineren van gedrag met de hedendaagse technologieën. Het voornaamste doel van de studie is het “verbeteren van de wereld” met behulp van bijvoorbeeld applicaties en interactieve games.

electrical engineering

Electrical Engineering richt zich op het begrijpen van het gedrag van elektriciteit en de effecten hiervan, om vervolgens een toepassing hiervoor te ontwikkelen. Het vakgebied focust zich vooral op digitale techniek, elektromagnetische velden, regeltechniek en signaal analyse.

industrial design (industrieel ontwerpen)

Deze studie richt zich op het ontwerpen van consumentenproducten, soms startend vanaf een probleem waar een oplossing voor nodig is. Vanaf het eerste idee tot en met de recycling worden de producten uitgewerkt. Binnen de studie komen dus zowel de creatieve kant van het ontwerpen als de technische kant aan bod om uiteindelijk werkende prototypes te produceren.

Scheikunde Technologie richt zich aan de ene kant op het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe materialen en producten, en aan de andere kant op het ontwikkelen en ontwerpen van processen op industriële schaal. Om dit te realiseren richt de studie zich niet alleen op scheikunde maar ook op natuurkunde en proceskunde.

INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

Technische Bedrijfskunde evalueert bedrijfsproces­sen en maakt onder ander gebruik van wiskundige modellen om deze processen te optimaliseren zonder de theorieën van de bedrijfskunde te vergeten.

Mechanical engineering (WERKTUIGBOUWKUNDE)

Werktuigbouwkunde studenten houden zich bezig met het ontwerpen, analyseren en optimaliseren van constructies en technische oplossingen. Deze constructies variëren van gigantische machines tot de kleinste toepassingen in apparatuur zoals het mechanisme om de cameralens van een telefoon scherp te stellen. Binnen de studie spelen natuurkunde en wiskunde een belangrijke rol.=

technische geneeskunde

Technische Geneeskunde richt zich op nieuwe oplossingen voor technologische problemen in de diagnostiek en therapie bij patiënten. Hoewel er veel technologieën in de gezondheidszorg worden gebruikt, hebben artsen vaak een grote achterstand op het gebied van techniek. Bij Technische Geneeskunde wordt de focus op zowel gezondheid als techniek gelegd, zodat de brug tussen arts en techniek kan worden verkleind.

technical computer science (technische informatica)

Deze studie richt zich op het toepassen van de computer- en communicatiekennis om nieuwe technologieën te ontwikkelen. De studenten leren hoe computergebieden, software, hardware en computerbeveiligingen werken. In het vakgebied spelen wiskunde en logica een grote rol. Een voorbeeld van een project van Technische Informatie is het creëren van een 3D video-overleg.

technische natuurkunde

Technische Natuurkunde richt zich op het doen van experimenten om de natuur te ontrafelen. Met de resultaten van de experimenten kunnen vervolgens nieuwe toepassingen ontwikkeld worden. In het vakgebied van de Technische Natuurkunde spelen wiskunde en natuurkunde een grote rol.