Zie Onderwerpen

Construerende en ontwerpende onderwerpen

Construerende en ontwerpende onderwerpen

Binnen deze categorie vallen de studies Werktuigbouwkunde, Civiele Techniek, Industrial Design en Creative Technology. Hieronder volgt per studie een omschrijving en tot slot een vergelijking van de studies.

werktuigbouwkunde

Werktuigbouwkunde studenten houden zich bezig met het ontwerpen, analyseren en optimaliseren van constructies en technische oplossingen. Deze constructies variëren van gigantische machines tot de kleinste toepassingen in apparatuur zoals het mechanisme om de cameralens van een telefoon scherp te stellen. Binnen de studie spelen natuurkunde en wiskunde een belangrijke rol.

Voorbeelden van Werktuigbouwkundige onderzoeksgebieden zijn:

 • Het ontwerpen van een vliegtuig zodat deze bijvoorbeeld sneller wordt door het verminderen van de weerstanden.
 • Het onderzoeken van de oorzaak van het aan elkaar blijven plakken van spaanplaten als ze opgetild worden. Het aan elkaar plakken van de spaanplaten is namelijk niet de bedoeling en kost extra tijd en geld voor bedrijven die hier mee te maken hebben.
 • Onderzoeken hoe de antenne op een auto zo gemaakt kan worden dat deze minder geluid maakt tijdens het rijden.

civiele techniek

Civiele Techniek studenten richten zich op management en techniek binnen water, bouwen en verkeer. Binnen de drie gebieden water, bouwen en verkeer gaat het om de brug tussen techniek en management. Aan de ene kant speelt techniek een grote rol met vakken als grondmechanica en materiaalkunde. Aan de andere kant speelt management een grote rol met vakken als algemene economie en projectmanagement.

Voorbeelden van probleemstukken waar Civiele Techniek studenten zich zoal mee bezig houden zijn:

 • Het ontwikkelen van een verkeersplan en een Olympisch dorp voor de Olympische spelen in 2028 in Nederland.
 • Het verbeteren van gevaarlijke wegsituaties in dorpen en steden.
 • Het tijdig voorzien van mogelijke waterafvoerpieken en hier een geschikte oplossing voor ontwerpen.

industrial design (Industrieel Ontwerpen)

Deze studie richt zich op het ontwerpen van consumentenproducten, soms startend vanaf een probleem waar een oplossing voor nodig is. Vanaf het eerste idee tot en met de recycling worden de producten uitgewerkt. Binnen de studie komen dus zowel de creatieve kant van het ontwerpen als de technische kant aan bod om uiteindelijk werkende prototypes te produceren.

Voorbeelden van opdrachten die Industrieel Ontwerpers uitvoeren zijn:

 • Het ontwikkelen van een horloge dat meerdere functies heeft dan alarmen en spelletjes.
 • Uitzoeken welke producten wel of niet door een bepaalde machine geproduceerd kunnen worden.
 • Het ontwerpen van meubels die geschikter zijn voor de huidige apparatuur en technologieën. Denk bijvoorbeeld aan kasten of schoolkluisjes met ingebouwde oplaadsystemen.

creative technology

Creative Technology studenten zijn voornamelijk bezig met het combineren van gedrag met de hedendaagse technologieën. Het voornaamste doel van de studie is het “verbeteren van de wereld” met behulp van bijvoorbeeld applicaties en interactieve games.

Voorbeelden van problemen waar Creative Technology studenten zich mee bezig houden zijn:

 • Het maken van een sprekende afvalbak die je uitnodigt om je afval weg te gooien.
 • Het maken van een trap die muziek maakt wanneer er op gelopen wordt om mensen te motiveren de lift een keertje over te slaan.
 • Het ontwikkelen van een spel waarmee leerlingen zich bewust worden van het water tekort in ontwikkelingslanden.

 Let op: deze studie is ook ingedeeld in het vakgebied van elektrotechnische, wiskundige en informatie onderwerpen, omdat het hier ook veel overlap mee heeft.

vergelijking van de studies

Kortgezegd richt Werktuigbouwkunde zich op het ontwerp van machines en voertuigen, is Civiele Techniek gericht op water-, wegen- en stedenbouw en richt Industrieel Design zich op het ontwikkelen van consumenten producten. Creative Technology lijkt het meest op Industrial Design, maar maakt hierbij veel meer gebruik van de huidige mogelijkheden door vele nieuwe technieken toe te passen in de projecten.

Mocht je een onderwerp hebben waarvan je niet zeker weet bij welke opleiding deze het beste aansluit, neem dan gerust contact met ons op via ons algemene telefoonnummer of mail naar pre-u@utwente.nl.