Dit werkcollege helpt leerlingen door theoretisch inzicht te krijgen in brongebruik en onder begeleiding aan de slag te gaan met het eigen zoekproces.

doelgroep

Individuele of kleine groepen leerlingen uit 5 en 6 vwo die theoretische en/of praktische hulp kunnen gebruiken bij het zoeken en selecteren van geschikte literatuur.

Aanbod

In een werkcollege van 3 uur worden de basistheorieën rondom wetenschappelijk onderzoek, het lezen van artikelen, referenties beoordelen en het refereren behandeld. Daarna kan onder begeleiding en met behulp van UT faciliteiten zelf gezocht worden naar literatuur voor het eigen profielwerkstuk.

Planning & kosten

Het werkcollege literatuur zoeken is gepland op donderdag 14 mei 2020 van 13.30 tot 16.30 uur. De kosten voor leerlingen van partnerscholen bedragen €10,- en leerlingen van niet-partnerscholen betalen €15,-. Check hier of jouw school één van onze partnerscholen is! 

Inschrijven & informatie

Wil jij meedoen met het werkcollege "Literatuur zoeken"? Inschrijven kan binnenkort! Voor meer informatie kun je contact opnemen met pre-u@utwente.nl.