Leerlingen die voor het profielwerkstuk een scheikundig onderzoek willen uitvoeren dat net wat verder gaat wat in de chemielabs op school mogelijk is, kunnen terecht op de analysedagen.

Doelgroep

Individuele of kleine groepen leerlingen uit 5 en 6 vwo die voor het profielwerkstuk een eigen organische stof willen synthetiseren en de zuiverheid willen bepalen.

Aanbod

Analyseapparatuur van de UT wordt ingezet om de producten van leerlingen te onderzoeken. Leerlingen starten in het UTLeerlingenlab om de monsters klaar te maken voor analyse. Daarna kan via infraroodspectrometrie, H-NMR, UV-VIS en het smeltpunt bepaald worden hoe zuiver de stof is. Eventuele vragen kunnen gesteld worden aan de begeleiders.

Planning & kosten

Voordat leerlingen op de UT komen sturen ze informatie over hun onderzoek op. De apparatuur is beschikbaar op donderdagochtend 28 november en dinsdagmiddag 10 december 2019. De kosten voor leerlingen van partnerscholen bedragen €10,- en leerlingen van niet-partnerscholen betalen €15,-.

Inschrijven & meer informatie

Wil jij meedoen met de analysedagen? Schrijf je dan in vóór 10 oktober! Voor meer informatie kun je contact opnemen met pre-u@utwente.nl.