Leerlingen die voor het profielwerkstuk een scheikundig onderzoek willen uitvoeren dat net wat verder gaat wat in de chemielabs op school mogelijk is, kunnen terecht op de analysedagen.

Ga jij aan de slag met jouw profielwerkstuk en lijkt het je interessant om een eigen organische stof te synthetiseren? Dan helpt de Universiteit Twente je graag een eindje verder!  Nadat jij jouw synthese hebt uitgevoerd, wil je natuurlijk weten of je ook de juiste stof hebt gemaakt en of deze zuiver is. Op de UT ben je op vastgestelde dagen van harte welkom om dit te bepalen. 

Mogelijkheden op de UT

Met analyseapparatuur van de Universiteit mag je je eigen product onderzoeken. Allereerst heb je in het UT-Leerlingenlab de mogelijkheid om de laatste voorbereidingen te treffen om je product (monster) klaar te maken voor analyse. Als je monster helemaal voldoet aan de eisen voor de analysetechniek ga je onder begeleiding naar de analyseapparatuur in de verschillende onderzoekslaboratoria van de Universiteit Twente om daar je monster te analyseren. 

We bieden de volgende analysetechnieken aan:

  • IR (Infraroodspectrometrie)
  • H-NMR (Proton Nuclear Magnetic Resonance)
  • UV-VIS (Ultraviolet Visible Spectrometrie)
  • Smeltpuntbepaling

Analysetechniek

Toelichting

IR (Infraroodspectrometrie)

Met deze techniek kun je bepalen of je de juiste stof hebt gemaakt en hoe zuiver deze is, door jouw spectrum te vergelijken met een referentiespectrum. Je kijkt hierbij naar vibraties in het molecuul. Zie ook Binas tabel 39C1 en C2.

H-NMR  (Proton Nuclear Magnetic Resonance)

Met deze techniek kun je bepalen of je de juiste stof hebt gemaakt en hoe zuiver deze is, door jouw spectrum te vergelijken met een referentiespectrum. Je kijkt hierbij naar de chemische verschuiving. Zie ook Binas tabel 39B.

UV-VIS (Ultraviolet Visible Spectrometrie)

Met deze techniek kun je bepalen of je de juiste stof hebt gemaakt en hoe zuiver deze is, door jouw spectrum te vergelijken met een referentiespectrum. Je kijkt hierbij absorptie van ingestraald licht van verschillende kleuren.

Smeltpunt bepaling

Hierbij bepaal je het smeltpunt van je (zuivere) stof, of het smelttraject als jouw stof niet zuiver is. Smeltpunten zijn een stofeigenschap die kan worden opgezocht (bv in Binas). Je meet in hoeverre jouw smeltpunt overeenkomt met dat van de zuivere stof (de referentie). Referentiespectra en smeltpunten zijn op internet te vinden.

Wat moet je doen?

Om je aan te kunnen melden, hebben wij wat informatie nodig die je van te voren kunt voorbereiden:

1. Je synthetiseert zelf, op school, jouw eigen product. Niet elke stof is geschikt om te analyseren op de UT, de eisen zijn als volgt:

  • Je werkt met organische stoffen (moleculaire stoffen, dus geen metalen of zouten);
  • Je product moet zo zuiver mogelijk zijn.  

2. Je schrijft je vooraf in voor de Analysedagen Scheikunde (zie onderaan deze pagina). Inschrijven kan vanaf 1 september tot uiterlijk 30 oktober.   

3. Rond 8 november krijg je bericht of je kan deelnemen aan één van de analysedagen. Je krijgt dan een welkomstbrief met gedetailleerde informatie en de regels die gelden in het Leerlingenlab. Op de analysedag neem je in ieder geval het volgende mee:

  • Je uitgangsstoffen/beginstoffen.
  • Voorschrift/beschrijving van je uitgevoerde proef.
  • Waarnemingen van tijdens de proef.

Praktische informatie

Planning

Je kan de beschikbare apparatuur van de UT onder begeleiding gebruiken op de volgende momenten:

  • Donderdagochtend 28 november 2019

De exacte tijden worden later vastgesteld o.b.v. de beschikbaarheid van apparatuur. Let op: het is niet mogelijk om op een andere dag langs te komen.

Kosten

Kosten hiervoor zijn per groepje van partnerscholen € 10, - en voor groepjes van niet-partnerscholen €15,-. Check hier of jouw school partnerschool is! 

Inschrijven & meer informatie

Wil jij meedoen met de analysedagen? Schrijf je dan snel in! Voor meer informatie kun je contact opnemen met pre-u@utwente.nl.