nieuwsgierig? kritisch? eigenwijs?

Het Honoursprogramma is een onderwijsprogramma van anderhalf jaar voor getalenteerde vwo-leerlingen die op zoek zijn naar een extra (grote) uitdaging naast het reguliere programma. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen: drie honoursmodules, twee masterclasses naar keuze, het leren uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van een paper. Dit paper kan, na afstemming met de school, door de leerling op school ingediend worden als profielwerkstuk.

  • Wanneer: oktober 2021 t/m februari 2023
  • Duur: 3 uur per keer (start om 13.30 uur, dus onder schooltijd)
  • Kosten: per leerling: 
    - partnerschool: € 550,- 
    - niet-partnerschool: € 675,-

Doel 

Het volgen van het Honoursprogramma geeft leerlingen een extra uitdaging naast het reguliere vwo-curriculum. Leerlingen bereiden zich voor op hun academische vervolstudie door alvast te leren wat een kritisch denk- en reflectievermogen inhoudt. Het Honoursprogramma draagt bij aan het ontwikkelen van vaardigheden zoals het vermogen om creatief om te gaan met problemen, kritisch te zijn over (nieuwe) informatie, het gebruiken van bestaande methoden en het creëren van nieuwe onderzoeksmethoden. Hierdoor weten honoursleerlingen hoe ze tijdens hun studie - en daarna - om moeten gaan met onze snel veranderende wereld en de bijbehorende problemen en oplossingen.

Aanbod

Het programma kost één dag per week aan tijdsinvestering. Eén dagdeel daarvan brengen leerlingen door op de UT, op donderdagmiddag. Het andere dagdeel is zelfstudie en is vrij te plannen door de week heen en kunnen leerlingen naar eigen inzicht inplannen.

Aanmelden & meer informatie

Voor het honoursprogramma vindt een selectie plaats. De leerling schrijft een motivatiebrief en de school ondersteunt dit door middel van een aanbevelingsbrief. Daarnaast is er een vrij keuze-onderdeel waarin de leerling zichzelf verder mag voorstellen. Denk hierbij aan een leuk filmpje of muziekstuk. Op basis van het aangeleverde materiaal kunnen leerlingen worden uitgenodigd voor een selectiedag.

De aanmeldingen verlopen altijd via de school. Niet-partnerscholen kunnen leerlingen aanmelden via honoursprogramma-pre-u@utwente.nl. Via dit mailadres kunnen ook vragen worden gesteld.


Bekijk de algemene voorwaarden van Pre-U