Hoe ga je om met grote hoeveelheden data en wat komt hierbij kijken?

Onze generatie is mobiel en we delen alles met elkaar. Daarmee kun je online enorme hoeveelheden gegevens verzamelen. We noemen dit big data en velen beschouwen het als dé toekomst. De hoeveelheid data groeit immers elke milliseconde, net als de mogelijkheden om de data te bestuderen. Maar hoe kun je nou wijs worden uit zóveel gegevens? En hoe kan deze data een persoon, een bedrijf of onze samenleving verder helpen of juist schaden? En hoe moeten we omgaan met privacy?

In deze masterclass leer je wat je moet doen als een enorme bak data over je heen gestort wordt. We bestuderen hiervoor theorieën, maar gaan ook veel zelf aan de slag. De focus ligt op de vele functies van data. We onderzoeken wat gegevens vanuit social media over een individu of groepen onthullen, en wat je met deze kennis kan. Daarbij kijken we hoe data wordt opgeslaten. Tot slot bespreken we hoe internetcriminelen jouw data kan onthutselen en hoe jij je hier tegen kan beschermen. Sta jij achter het social media gebruik van jou en jouw vrienden, of controleer jij jouw privacy instellingen aan het einde van de deze masterclass? de principes van het verwerken van grote hoeveelheden data begrijpen;

Na deze masterclass kun je ...

  • aangeven tegen welke problemen je aanloopt bij het classificeren van teksten met machine learning.
  • op grote schaal het sentiment van tweets bepalen (positief, neutraal of negatief).
  • mogelijkheden en gevaren aanwijzen in het gebruik van sociale media.
  • het nut van grote hoeveelheden data voor verscheidene partijen noemen.
  • je beter beschermen tegen internetcriminaliteit.
  • uitleggen wat de bacheloropleidingen Business & IT en Technical Computer Science inhouden.

Voorkennis

Deze masterclass is gerelateerd aan het schoolvak Informatica, dit is echter geen vereiste voor het volgen van de masterclass. Programmeervoorkennis is een pre, maar geen verplichting.

Data, aanmelden & kosten

Deze masterclass draait in blok 2. Aanmelden voor blok 2 kan vanaf 1 december. Leerlingen van Pre-U partnerscholen kunnen zich inschrijven bij de Pre-U Coördinator op school. Leerlingen van niet-partnerscholen schrijven zich, na goedkeuring van de docent, in via het inschrijfformulier. Deelname aan een masterclass voor leerlingen uit 5/6 vwo kost €125 per persoon voor niet-partnerschool leerlingen. Leerlingen van partnerscholen betalen €95 per persoon.