Journal

In het tweede jaar van het Pre-U Honoursprogramma voeren de leerlingen in tweetallen (en soms drietallen) zelfstandig een onderzoek uit. Hierover schrijven zij een paper die gepeerreviewed wordt door medeleerlingen, UT-studenten en docenten van het Honoursprogramma. De papers van lichting 2018-2020 zijn gebundeld en gepubliceerd in een journal, de digitale versie en de bijlagen zijn hieronder te downloaden.