De aanmelding voor de diploma-uitreiking op 5 maart is geopend.

honoursprogramma Jaar 1

Het eerste jaar bestaat uit 3 honoursmodules en 2 masterclasses naar keuze. Hieronder lees je wat deze onderdelen precies inhouden.

Honoursmodule 1: Wetenschapsfilosofie

De eerste module begint met de vragen “Wat is waar? En hoe weet je dat?”. Via hedendaagse contexten verkennen we hoofdthema’s in de kennisleer. De hele module heeft als terugkerend thema de zoektocht van de mens om de wereld om zich heen te begrijpen. Wat is “waarheid” eigenlijk? Hoe vind je die? En hoe weet je of je haar gevonden hebt? Je leert in deze module dat waarheid veel vluchtiger is dan je zou denken, dat waarheid altijd kan veranderen, dat waarheid aan een tijd en een context gebonden is en dat waarheid uiteindelijk sociaal bepaald is. Het doel van deze eerste module is om nieuwsgierigheid te kweken naar de herkomst van kennis en de manier waarop deze kennis wordt gebruikt. We bouwen zo samen een fundament om te begrijpen hoe onderzoek gedaan wordt, als we daar in de volgende modules mee bezig gaan.

Honoursmodule 2: Onderzoeksmethode 

In de tweede module gebruiken we ons opgebouwde begrip van waarheid en waarheidsvinding om kennis te maken met diverse wetenschappelijke methoden. Hoe verzamel je (meet)gegevens? Hoe interpreteer je ze? En trek je valide conclusies? Deze vragen komen aan de orde aan de hand van bronnenstudie, statistiek en het meten aan een laboratoriumopstelling. We blijven hierbij de vragen stellen “Wat is waar? En hoe weet je dat?”. We besteden aandacht aan de verschillen en de overeenkomsten tussen verschillende wetenschapsdiciplines. Het doel van de module is om het filosofische fundament van de eerste module om te zetten in het begin van een concrete toolbox die je kan toepassen in een eigen onderzoek.

Honoursmodule 3: Een eigen onderzoek opstarten

Tijdens de derde module brengen we al het geleerde bij elkaar en beginnen we met een eigen onderzoek, dat in het tweede jaar uitgevoerd zal worden. Je leert hoe belangrijk het is om je nieuwsgierigheid om te zetten in de juiste onderzoeksvraag en hoe je dat moet doen. We beginnen met beeldvorming van wat het zelf doen van onderzoek is en wat kenmerkend is voor goed onderzoek. Daarnaast helpen we je op weg om snel zoveel mogelijk te begrijpen van het onderwerp dat jij uitgekozen hebt. Met dat als handvat ga je jouw eigen onderzoek opzetten, van begin tot eind. Het resultaat is een afgerond theoretisch onderbouwd onderzoeksvoorstel van een onderzoek dat je in het tweede jaar gaat uitvoeren en op school kan inzetten als profielwerkstuk. 

Masterclasses

Tijdens het eerste jaar van het Honoursprogramma volg je twee keer een programma naar keuze, een masterclass. Een masterclass is een wetenschappelijk onderwijsprogramma waarbij je je gedurende zes weken verdiept in een onderwerp. Je zal hoorcolleges volgen, practica uitvoeren, samenwerken aan projecten en soms ook thuis wat voorbereiden. Je kiest hiervoor uit de Pre-U masterclasses voor 5 en 6 vwo. Lees de omschrijvingen en leerdoelen op de website goed door. Wanneer het Honoursprogramma in september start, geef je jouw top-3 door.