Wat ga je allemaal doen?

Tijdens je laatste twee jaar op het vwo volg je het Honoursprogramma naast je reguliere schoolwerk. In je eerste jaar van het programma volg je een module over wetenschapsfilosofie, over onderzoeksmethodes en nog een over het opstarten van een eigen onderzoek. Daarnaast ga je deelnemen aan twee masterclasses naar keuze. 

Het tweede jaar van het Honoursprogramma staat vooral in het teken van het uitvoeren van jouw eigen wetenschappelijke onderzoek. Dit voer je onder intensieve begeleiding uit en je volgt workshops om de benodigde vaardigheden op te doen. Dit resulteert in een paper die je ook op school kunt inleveren als profielwerkstuk. 

Inhoud honoursprogramma