WAT MOET de school allemaal weten voordat een leerling aan het Honoursprogramma begint? WE HEBBEN ALLE INFORMATIE VOOR u OP EEN RIJTJE GEZET.

tijdsinvestering

Het Honoursprogramma is een intensief programma. Het is daarom heel belangrijk dat het voor de leerling mogelijk is om op donderdagmiddag lessen op school te missen. Daarnaast is de leerling zeker één dagdeel per week kwijt aan zelfstudie. Wij rekenen vervoerstijd niet mee in de tijd die de leerling kwijt is, dit komt er dus bovenop. Als school ben je ervoor verantwoordelijk dat je de leerling op donderdagmiddag vrij plant van de lessen, ook wanneer de leerling een toets heeft. 

community building

We vinden het belangrijk dat leerlingen niet alleen op inhoudelijk vlak een band opbouwen met elkaar, maar ook op sociaal vlak. Daarom organiseren we ook meerdere zogeheten uitjes tijdens het programma. Denk hierbij aan daghappen in Enschede, BBQ-en op de campus of een pubquiz. Deze activiteiten vinden altijd plaats in de avond na afloop van een HP sessie. Pre-U betaald deze activiteit voor de leerlingen. Daarnaast vormen we in het tweede jaar een commissie met geïnteresseerde leerlingen die samen het jaarboek maken van het Honoursprogramma. Dit boek wordt gepresenteerd tijdens de diploma-uitreiking. 

Communicatie & mentorschap

De leerlingen hebben les van vier honoursdocenten. Een van deze docenten wordt de mentor van de leerling, hun persoonlijke aanspreekpunt. De docenten zijn Marcel Bijman, Manon Niemeijer, Arthur ten Cate en Enzo Meijer. Daarnaast wordt het programma georganiseerd door twee andere Pre-U medewerkers: Irene van de Zande en Vera Glas. Zij zullen normaliter de communicatie tussen de partnerschool en Pre-U regelen voor het Honoursprogramma. Bij hen kun je als school terecht met vragen over afwezigheid en organisatie. Wanneer er zaken spelen rondom een leerling brengen we je daar als school ook van op de hoogte. Ongeveer 3 keer per jaar informeren we de school ook over de voortgang van de leerling binnen het programma.

Kosten 

Kosten voor deelname aan het Honoursprogramma bedragen voor partnerscholen: € 550,- per leerling voor het hele programma (€ 350,- voor gedeelte in 5 vwo en € 200,- voor gedeelte in 6 vwo). Voor niet-partnerscholen kost het programma € 675,- per leerling (€ 425,- voor gedeelte in 5 vwo en € 250,- voor gedeelte in 6 vwo). Facturen worden verstuurd rond december via de school.