De aanmelding voor de diploma-uitreiking op 5 maart is geopend.

Volg de volgende stappen om je aan te melden

Stap 1: aanbevelingsbrief

Vertel de Pre-U coördinator op jouw school (of je teamleider) dat je graag wilt deelnemen aan het Honoursprogramma van de Universiteit Twente. Vraag deze persoon of hij/zij ook denkt dat dit een mooie uitdaging voor jou is en of diegene (of iemand anders op school) een aanbevelingsbrief voor je wilt schrijven. Gebruik hierbij de richtlijn voor de aanbevelingsbrief (zie informatiepakket onder dit stappenplan).

Stap 2: motivatiebrief

Schrijf zelf een motivatiebrief met daarin jouw verwachtingen en de beweegredenen voor het aanmelden voor het Pre-U Honoursprogramma. We raden je aan om gebruik maken van de richtlijn voor de motivatiebrief (zie informatiepakket onder dit stappenplan).

Stap 3: open opdracht

Geef invulling aan de open opdracht (zie informatiepakket onder dit stappenplan). We willen je graag beter leren kennen als persoon. Bedenk een creatieve manier, die bij jou past, waarop wij jou beter kunnen leren kennen.

Stap 4: persoongegevens

Vul je persoonsgegevens in. Gebruik het template persoonsgegevens (zie informatiepakket onder dit stappenplan). Dit template kun je ook in een word-file vinden onder dit stappenplan.

Stap 5: aanleveren

Lever de bestanden los van elkaar aan bij de contactpersoon van jouw school en zet in elk bestand je naam, dit zijn:
A) Jouw motivatiebrief
B) Jouw open opdracht (digitaal)
C) Jouw persoonsgegevens

Vraag de contactpersoon om deze documenten, vergezeld met de aanbevelingsbrief van een docent uiterlijk 1 juni 2019 te uploaden in de SharePoint map van jouw school onder ‘inschrijvingen’. Je school heeft hiervoor een aparte handleiding ontvangen genaamd ‘Handleiding inschrijvingen Honoursprogramma’. Is jouw school geen partnerschool? Mail dan de documenten uiterlijk 1 juni 2019 naar honoursprogramma-pre-u@utwente.nl

selectie

Na de deadline van 1 juni zal de Universiteit Twente alle ontvangen documenten bekijken en beoordelen. De volgende stap van de selectieprocedure is deelname aan de selectiedag. Uiterlijk op 7 juni 2019 hoor je van je contactpersoon op school of je door bent naar de tweede selectieronde: de selectiedag op 13 juni 2019.Op deze dag maak je kennis met het Honoursprogramma en kijken we van beide kanten of jij een match bent voor ons programma. Wanneer je geselecteerd bent voor deze selectiedag ontvang je een uitgebreide mail met informatie en een voorbereidingsopdracht op 7 juni 2019.

Uiterlijk 1 juli 2019 ontvangen de contactpersonen van (partner)scholen een bericht of je definitief geselecteerd bent of niet. Wanneer je niet geselecteerd bent voor de selectiedag hoor je al eerder in juni dat je niet geselecteerd bent. Het kan ook zijn dat je op de reservelijst staat. In dit geval hoor je uiterlijk in september 2019 of er nog plek voor je is. De contactpersoon van jouw school stuurt deze informatie aan je door en vraagt je om, ter bevestiging van je aanmelding als je geselecteerd bent, het template studentaccount Universiteit Twente aan te leveren. Deze template ontvangt de coördinator bij je op school zodra je geselecteerd bent. Lever voor 10 juli je template studentenaccount in, zodat wij je inschrijving compleet kunnen maken. Alleen met een afgeronde inschrijving voor de zomer kun je na de zomer starten (m.u.v. mensen op de wachtlijst).

Als je inschrijving compleet is gemaakt, krijg je voor de vakantie nog een persoonlijk berichtje van ons en ontvangen we je graag op donderdag 12 september 2019 tijdens de Kick-Off op de campus van de Universiteit Twente