Leerlingen die voor het profielwerkstuk een experiment willen uitvoeren dat net wat verder gaat wat in de labs op school mogelijk is, kunnen terecht op de analysedagen.

Leerlingen die voor het profielwerkstuk een scheikundig, biologisch of natuurkundig onderzoek willen uitvoeren dat net wat verder gaat dan in het lab op school mogelijk is, kunnen terecht op de Analysedag. Nadat leerlingen zelf een stof hebben gesynthetiseerd, kan op de UT via verschillende technieken de zuiverheid bepaald worden. Analyseapparatuur van de UT wordt ingezet om de producten van leerlingen te onderzoeken.

Met analyseapparatuur van de Universiteit mogen leerlingen hun eigen product onderzoeken. Allereerst hebben de leerlingen in het UT-Leerlingenlab de mogelijkheid om de laatste voorbereidingen te treffen om je product (monster) klaar te maken voor analyse. Als het monster voldoet aan de eisen voor de analysetechniek gaan de leerlingen onder begeleiding naar de analyseapparatuur in de verschillende onderzoekslaboratoria van de Universiteit Twente om daar het monster te analyseren. 

*Door de beperkte toegankelijkheid van ruimtes op de campus door het coronavirus kan Pre-U niet garanderen dat apparatuur gereserveerd kan worden op de Universiteit Twente.

 • Wanneer: 5 november 2020 en 10 december.
 • Duur: nadere informatie volgt. 
 • Kosten: gratis. 

Inschrijven voor de analysedag van 5 november kan tot 5 oktober en inschrijven voor de analysedag van 10 december kan tot 2 november. 

Analysetechnieken op de UT 

Door de maatregelen rondom het coronavirus kan Pre-U niet garanderen dat alle apparatuur gereserveerd kan worden. Van onderstaande analysetechnieken zullen leerlingen hoogstwaarschijnlijk gebruik kunnen maken. 

 • IR (Infraroodspectrometrie)
 • H-NMR (Proton Nuclear Magnetic Resonance)
 • UV-VIS (Ultraviolet Visible Spectrometrie)
 • Smeltpuntbepaling
 • Dunnelaagchromatografie
 • Onderzoek naar Usability d.m.v. static/fixed eye-trackers
 • Onderzoek naar activiteiten/sport d.m.v. activity trackers (smartwatches en Empatica's)

Analysetechniek

Toelichting

IR (Infraroodspectrometrie)

Met deze techniek kun je bepalen of je de juiste stof hebt gemaakt en hoe zuiver deze is, door jouw spectrum te vergelijken met een referentiespectrum. Je kijkt hierbij naar vibraties in het molecuul. Zie ook Binas tabel 39C1 en C2.

H-NMR  (Proton Nuclear Magnetic Resonance)

Met deze techniek kun je bepalen of je de juiste stof hebt gemaakt en hoe zuiver deze is, door jouw spectrum te vergelijken met een referentiespectrum. Je kijkt hierbij naar de chemische verschuiving. Zie ook Binas tabel 39B.

UV-VIS (Ultraviolet Visible Spectrometrie)

Met deze techniek kun je bepalen of je de juiste stof hebt gemaakt en hoe zuiver deze is, door jouw spectrum te vergelijken met een referentiespectrum. Je kijkt hierbij absorptie van ingestraald licht van verschillende kleuren.

Smeltpunt bepaling

Hierbij bepaal je het smeltpunt van je (zuivere) stof, of het smelttraject als jouw stof niet zuiver is. Smeltpunten zijn een stofeigenschap die kan worden opgezocht (bv in Binas). Je meet in hoeverre jouw smeltpunt overeenkomt met dat van de zuivere stof (de referentie). Referentiespectra en smeltpunten zijn op internet te vinden.

Dunnelaagchromatografie

Met deze scheidingstechniek kan je onderzoeken uit welke verschillende componenten je mengsel bestaat.

Onderzoek naar Usability d.m.v. static/fixed eye-trackers

Hiermee kan je digitale content (verhalen, afbeeldingen, websites etc.) evalueren. Denk hierbij aan scenario's waarbij gekeken wordt naar toegankelijkheid voor mindervalide personen (audio/visueel beperkt), patronen van kijken/aandacht, advertenties en hun effect op surf/kijkgedrag.

Onderzoek naar activiteiten of sport d.m.v. activity trackers  

Activity trackers kunnen worden gebruikt bij vraagstukken rond verbranding, hartslag en sport prestaties. Deze gadgets kunnen ook gebruikt worden voor het bijhouden van spanning en stress en zijn daarmee uitermate bruikbaar in onderzoek naar bijvoorbeeld angst. 

Zie voor meer informatie over wat deze scheikundige analysetechnieken inhouden de onderstaande link. 

De UT beschikt over meer technieken dan alleen de bovenstaande. We kunnen de beschikbaarheid van deze technieken niet garanderen, maar mocht je in één van deze technieken geïnteresseerd zijn kunnen we kijken wat er mogelijk is! Schrijf je in via de knop onderaand deze pagina en vermeld op je inschrijfformulier duidelijk dat je geïnteresseerd bent in het gebruiken van een techniek die buiten de normale mogelijkheden valt. 

Het gaat om de volgende technieken:


Analysetechniek

Toelichting

Windtunnel

Kan worden gebruikt voor elementair aerodynamisch onderzoek, denk bij luchtvaart bijvoorbeeld aan onderzoek aan de vleugelprofielen of de vleugels.

Diverse meetapparatuur: universele meters en oscilloscopen 

De universele meters kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld de elektronische belasting te testen van zonnecellen of batterijen. Met oscilloscopen kunnen elektrische signalen  worden geanalyseerd.

Kleurenlasers

Kunnen worden gebruikt bij onderzoek waarbij de golflengte van licht een rol speelt, bijvoorbeeld onderzoek naar de breking van licht in materialen.

Spectraalmeters

Kunnen worden gebruikt bij onderzoek naar de kleurensamenstelling van bijvoorbeeld gloeilampen, ledverlichting, etc.

Elektronenmicroscoop

Kan worden gebruikt om microscopische objecten af te beelden op een hoge resolutie.

Elektroforese

Kan worden gebruikt bij onderzoek naar verschillende DNA fragmenten.

Fluorescentiemicroscoop

Kan worden gebruikt bij onderzoek naar cel identificatie.

Wat moet je doen?

Leerlingen moeten de volgende stappen volgen om zich aan te kunnen melden:

1. Je brengt zelf eventueel te onderzoeken stoffen, materialen of voorwerpen mee. Wij stellen enkel een analysetechniek ter beschikking. Voor de scheikundige technieken moet je ervoor zorgen dat je zelf een organische stof meeneemt (moleculaire stofen, dus geen metalen of zouten) en dat je product zo zuiver mogelijk is. Als je gebruik wilt maken van de eye-tracking methode, moet je zelf je eigen te onderzoeken digitale contact meenemen. Ook voor de analysetechnieken uit de interesselijst geldt: neem je eigen materiaal/product mee.  

2. Je schrijft je vooraf in voor de Analysedagen Scheikunde (zie onderaan deze pagina).   

3. Je krijgt bericht of je kan deelnemen aan één van de analysedagen. Je krijgt dan een welkomstbrief met gedetailleerde informatie en de regels die gelden in het Leerlingenlab. Op de analysedag neem je in ieder geval het volgende mee:

 • Te onderzoeken stoffen, materialen of voorwerpen
 • Protocol van de meting die je gaat uitvoeren
 • Verslag van waarnemingen die je verwacht te zien tijdens het uitvoeren van je experiment. 

Inschrijven & meer informatie

Aanmelden voor de analysedag kan via onderstaande knop! Binnen een week wordt naar je teruggekoppeld of het mogelijk is om jouw experiment op de Universiteit Twente uit te laten voeren. Voor meer informatie kun je contact opnemen met pre-u@utwente.nl.