WORKSHOPS ZIJN KORTE ONDERWIJSPROGRAMMA’S MET ALS DOEL KENNIS TE MAKEN MET DE WETENSCHAP.

Deze programma's kunnen een mooi onderdeel van de loopbaanoriëntatie van leerlingen uitmaken. De workshops zijn voor groepen leerlingen uit 3 en 4 vwo die kennis willen maken met vraagstukken achter de vier profielen of die de eigen studievaardigheden willen verstevigen. Inzet van ondersteunende docenten is in principe niet nodig.

 

Themadagen

Vijf keer per jaar kunnen groepen tot max. 120 leerlingen uit 3 en 4 vwo een themadag studiekeuze of een themadag studievaardigheden volgen op de Universiteit Twente. Deze bestaan uit een introductie aansluitend op de doelgroep en het thema, gevolgd door twee workshops naar keuze van 1,5 uur of één workshop XL van 3 uur en sluit af met een interactief campusspel. Deze verzorgde dagen worden geheel begeleid door een dagcoördinator.  

Workshopprogramma's op de UT

Groepen kunnen op besproken momenten naar de UT komen voor een volledig ontzorgde dag voor workshopsprogramma 1 of 2. Deze starten met een kennismaking met de UT en één of twee workshops. Beide programma’s sluiten af met een interactief campusspel. Workshopprogramma 1 duurt 3 uur en workshopprogramma 2 duurt 5 uur.

Workshops op school 

Losse workshops van 90 minuten (zonder introductieprogramma over de UT of de profielkeuze) kunnen op locatie van de school afgenomen worden. Het is niet mogelijk om programma’s uit het UT-leerlingenlab in te zetten op school.