Science Coaches zijn studenten met veel kennis van technologie en het doen van onderzoek die leerkrachten kunnen ondersteunen bij hun lessen.

Wie zijn de Science Coaches?

Science Coaches zijn technische studenten aan de Universiteit Twente die met veel plezier en enthousiasme leerkrachten helpen met de implementatie van wetenschap en technologie, en in het bijzonder het onderzoekend en ontwerpend leren, in de les. Zij zijn geen leerkrachten: ze zullen de les van de leerkracht dan ook niet overnemen. Al onze Science Coaches hebben een didactische training gevolgd en zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De inzet van science coaches is een onderdeel van het ontwikkelingstraject W&T op school, ondersteund c.q. mede vormgegeven met behulp van KWTO.

Waarvoor kun je sciences coaches inzetten?

De Science Coaches helpen met het gezamenlijk ontwikkelen van inhoud en spannende onderzoekjes op het gebied van wetenschap en technologie, ondersteunen in het thematisch en vakoverstijgend integreren van W&T in de les en prikkelen, gezamenlijk met de verantwoordelijke leerkrachten, de verwondering en nieuwsgierigheid van de leerlingen middels zgn. ‘energizers’, verwonderingsactiviteiten die met het gekozen thema te maken hebben. Onze Science Coaches zijn een laagdrempelig en duurzaam alternatief voor gastlessen.

Kosten

De kosten voor een Science Coach verschillen en zijn afhankelijk van het aantal uren die de Science Coach ingezet worden en het aantal begeleiders die nodig zijn. De kosten bedragen €37,50 per begeleider per uur, houdt daarnaast ook rekening met voorbereidingstijd en reiskosten (40 cent per kilometer).

Meer informatie of een Science Coach aanstellen op school?
neem contact op