Project E is een initiatief van de Gemeente Enschede om de Enschedese basisscholen en hun leerlingen te stimuleren duurzamer om te gaan met afval, water en energie. Leerlingen kunnen punten verzamelen door duurzaamheidsacties te ondernemen op de onderdelen ‘Bewustwording en Educatie’, ‘Duurzaam doen’ en ‘Fysieke Maatregelen’. Als partner van Project E biedt Pre-U verschillende opdrachten op het onderdeel Bewustwording en Educatie om bewustwording over duurzaamheid te bevorderen. Door het uitvoeren van deze opdrachten kunnen deelnemende scholen punten verdienen, en zo de strijd met andere scholen aangaan. Wie wordt de meest duurzame school van Enschede?

ONDERZOEKSOPDRACHTEN

Thema’s zoals afval, water en energie lenen zich uitstekend om nader te onderzoeken. Om de klas op weg te helpen hebben we een aantal lesbrieven met onderzoeksopdrachten ontwikkeld. Door het uitvoeren van onderzoekjes worden leerlingen niet alleen geprikkeld om meer te leren over bijvoorbeeld duurzaamheid, maar leren ze ook onderzoeksvaardigheden. Daardoor werken ze aan de ontwikkeling van de zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden.

Download hier de verschillende onderzoeksopdrachten:

AAN DE SLAG MET ZABOEKIE

Zaboekie, en de volgende editie, Xperimenta Magazine, is een magazine ontwikkeld ter kennismaking voor leerlingen met, en als ondersteuningsmiddel voor leerkrachten voor de wondere wereld van wetenschap en technologie. In dit magazine laten we zien hoe je een centraal thema vanuit verschillende invalshoeken kan onderzoeken. Het thema van Zaboekie, de eerste editie van ons magazine, is ‘Energie’.

De Zaboekie staat boordevol suggesties voor proefjes en onderzoekjes, en biedt een uitstekende basis voor het opzetten van een les of een project op school over energie en duurzaamheid.

Ontwikkel om punten te verdienen voor Project E een les of project over energie en/ of duurzaamheid, met de Zaboekie als uitgangspunt. Stuur je lesplan, lesbrief en/ of foto’s van de les naar pre-u-junior@utwente.nl om je punten toegekend te krijgen!

BEZOEK HET LEERLINGENLAB

Op de Universiteit Twente is een laboratorium speciaal voor leerlingen, het Pre-U Leerlingenlab. Hier bieden we verschillende practica aan voor zowel basisscholen als middelbare scholen. Basisscholen kunnen met een klas of een groep leerlingen langskomen om in een laboratoriumsetting zelf op onderzoek uit te gaan.

Door het waterzuiveringspracticum tot een goed einde te brengen met groep 7 of 8 kunnen punten verdiend worden voor Project E. De kennis die de leerlingen in het Leerlingenlab opdoen door het onderzoeken en uitvoeren van de experimenten draagt bij aan de bewustwording van de leerlingen ten opzichte van duurzaam waterverbruik.

Lees meer over het Pre-U Leerlingenlab.

OP ONDERZOEK UIT IN DE SCHOOL! 

Hebben jullie de smaak van het onderzoeken te pakken? Probeer dan het thematisch leren in de klas eens uit! Onderzoek, net als in onze magazines, een zelfgekozen, W&T gerelateerd thema vanuit verschillende invalshoeken. Je zult ervaren dat wetenschap & technologie in de klas écht niet veel extra moeite of specialistische kennis van de leerkracht vergt. Zolang je de nieuwsgierigheid en het enthousiasme van de leerlingen maar deelt!

We hebben een website ontwikkeld, speciaal om de nodige ondersteuning te bieden bij het thematisch onderzoekend leren. Deze website staat boordevol informatie en ondersteuningsmateriaal. Werk met een groep, een klas of misschien zelfs de hele school een thema uit dat met duurzaamheid te maken heeft, stuur hem in via onze website en sleep die punten in de wacht!

Bezoek de website van Project E!