Pre-U Junior heeft inmiddels twee magazines uitgebracht. Het Zaboekie magazine staat volledig in het teken van 'Energie' en het Xperimenta magazine gaat over het thema 'Licht'. 

Het magazine biedt een voorbeeld om wetenschap en technologie, en onderzoeken en ontwerpen, op een thematische, vakoverschrijdende manier in de les aan te bieden.

Wil je aan de slag om met je klas net als in Xperimenta Magazine een thema vanuit alle kanten te onderzoeken? Onze website over thematisch onderzoekend leren biedt veel extra ondersteuning en inspiratie! 

Xperimenta Magazine

Het Xperimenta Magazine (eerste editie: Zaboekie) is gemaakt voor nieuwsgierige kinderen in de bovenbouw van de basisschool en in de onderbouw van de middelbare school. Het magazine komt voort uit de Xperimenta onderzoeksdagen die we maandelijks organiseren. Xperimenta Magazine is een inspirerend magazine voor kinderen, leerkrachten én ouders. Net als tijdens de Xperimenta middagen wordt ook in het magazine een centraal W&T gerelateerd onderwerp van alle kanten onderzocht. 

Dit magazine wordt niet meer verkocht, wel zijn er nog enkele magazines op voorraad. Heb je interesse, stuur dan een mail naar pre-u@utwente.nl.

Zaboekie Magazine

Deze Zaboekie gaat over het thema energie. Het thema wordt vanuit negen kanten belicht: vanuit natuurwetenschappelijke invalshoeken, maar ook vanuit bijvoorbeeld de psychologie, kunst en filosofie. Die brede aanpak vinden wij belangrijk omdat we kinderen willen leren dat je altijd vanuit meer kanten naar iets kunt kijken. 

De benadering van Zaboekie van een centraal W&T gerelateerd onderwerp, in deze eerste Zaboekie editie ‘Energie’, biedt een voorbeeld om W&T en onderzoekend en ontwerpend leren op een thematische en vakoverschrijdende manier in de les aan te bieden. Daarnaast biedt deze Zaboekie ondersteuning bij het vormgeven van inspirerende lessen en opdrachten over energie.

Helaas is dit magazine niet meer op voorraad.

Onderzoeken met de klas

Wetenschap en technologie (W&T) is overal om ons heen en kan uitstekend vakoverstijgend worden aangeboden door thematisch te werken. Op die manier hoeft W&T in de klas écht niet veel extra moeite of specialistische kennis van de leerkracht te vergen. Zolang je als leerkracht de nieuwsgierigheid en het enthousiasme van je leerlingen maar deelt! Benieuwd hoe je dit doet? Pre-U heeft een speciale thema website ontwikkeld.

Lesmateriaal

Onderstaand lesmateriaal is ontwikkeld voor, en onderdeel van, diverse projecten van Pre-U, maar is ook buiten de context van deze projecten in de les goed te gebruiken.