Science Coaches zijn studenten met veel kennis van technologie en het doen van onderzoek die leerkrachten kunnen ondersteunen bij hun lessen.

Wie zijn de Science Coaches?

Science Coaches zijn technische studenten aan de Universiteit Twente die met veel plezier en enthousiasme leerkrachten helpen met de implementatie van wetenschap en technologie, en in het bijzonder het onderzoekend en ontwerpend leren, in de les. Zij zijn geen leerkrachten: ze zullen de les van de leerkracht dan ook niet overnemen. Al onze Science Coaches hebben een didactische training gevolgd en zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Waarvoor kun je sciences coaches inzetten?

De Science Coaches helpen met het gezamenlijk ontwikkelen van inhoud en spannende onderzoekjes op het gebied van wetenschap en technologie, ondersteunen in het thematisch en vakoverstijgend integreren van W&T in de les en prikkelen, gezamenlijk met de verantwoordelijke leerkrachten, de verwondering en nieuwsgierigheid van de leerlingen middels zgn. ‘energizers’, verwonderingsactiviteiten die met het gekozen thema te maken hebben. Onze Science Coaches zijn een laagdrempelig en duurzaam alternatief voor gastlessen.

Meer informatie of aanvraag

Meer weten of een Science Coach aanstellen op jullie school?  Neem contact op met pre-u-junior@utwente.nl.