Pre-U Junior: 4 tot 12 jaar

Ondersteuning Leerkrachten

De basisschoolleerlingen van nu zijn de potentiele probleemoplossers van de toekomst. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen al op jonge leeftijd een oordeel vormen over wetenschap en technologie (W&T). Om bij te dragen aan een positieve beeldvorming over W&T bij kinderen, is het belangrijk op jonge leeftijd al aandacht te besteden aan wetenschap en technologie en onderzoekend en ontwerpend leren. Per 2020 moet W&T dan ook een verplicht onderdeel uitmaken van het curriculum op de basisschool.