Zie Pre-U Partnerscholen

Voordelen en voorwaarden

WAT HOUDT HET PARTNERSCHAP IN?

Partnerscholen betalen jaarlijks een vast bedrag voor het partnerschap. Het Pre-U jaarprogramma wordt elk jaar in het voorjaar vastgesteld, waarbij Pre-U zorg draagt voor een kwalitatief hoogwaardig pakket van activiteiten. Download hier het Pre-U jaarprogramma 2018-2019.  De volgende activiteiten zijn onderdeel van het partnerschap pakket voor 2018-2019: 

Het jaarprogramma voor 2019-2020 is al bekend bij onze partners. Eind augustus zullen we het jaarprogramma ook publiceren op onze website.

Voorwaarden

 • De partnerschool is actief onderdeel van een netwerk dat twee keer per jaar bijeen komt.
 • Zowel de middelbare school als Pre-U stelt een coördinator aan die het vaste contactpersoon is en de aanmeldingen voor de Pre-U activiteiten regelt.
 • Partnerscholen krijgen reductie bij Pre-U activiteiten uit het pakket: workshops, masterclasses, honoursprogramma en het Leerlingenlab.
 • Partnerscholen krijgen voorrang bij deelname aan activiteiten uit het pakket. Het aantal inschrijvingen voor masterclasses staat de school vrij, maar er geldt een gegarandeerd aantal plekken (indien aanmeldingen gespreid zijn over de masterclasses en blokken) van:
                  -  2/3 vwo masterclasses: maximaal 20 plekken per schooljaar
                  -  4 vwo masterclasses: maximaal 20 plekken per schooljaar
                  -  5/6 vwo masterclasses: maximaal 20 plekken per schooljaar
 • Pre-U kan één keer per schooljaar langskomen op school om collega’s of ouders te informeren over het partnerschap en bijbehorende activiteiten. Denk hierbij aan een leerlingenvoorlichting, ouderavond of docentendag.
 • Partnerscholen kunnen (online) flyers/posters aanvragen ter ondersteuning van de werving van leerlingen voor specifieke activiteiten. Tevens mogen Pre-U banners geleend worden.
 • Partners krijgen eenmalig een partnerschapsbordje.
 • Een partnerschap wordt aangegaan met één locatie van een scholengemeenschap voor een tijdsduur van drie jaar.

Naast bovenstaande activiteiten kunnen partnerscholen ook deelnemen aan onze andere activiteiten. Bekijk hiervoor de Pre-U pagina of onze jaarkalender

Een onderbouwlocatie kan worden meegenomen in het partnerschap van de bovenbouwlocatie. Voorwaarden zoals hierboven vermeld gelden dan voor beide locaties (o.a. gegarandeerde plekken masterclasses). Aanmelding en communicatie verloopt via de contactpersoon van de bovenbouwlocatie.