Pre-University

Partnerscholen

Vanaf september 2016 werken de Universiteit Twente en middelbare scholen samen in een partnerschap, de zogenoemde partnerscholen. De partnerscholen en de UT vormen een actief netwerk op het gebied van talentontwikkeling om zo de aansluiting tussen voorgezet onderwijs en academisch hoger onderwijs te verbeteren. Het programma is een co-creatie van UT-experts en docenten van het VO. Hierdoor kunnen de leerlingen aan de slag met een zeer inspirerend programma.

Wat houdt het partnerschap in?

Als partnerschool betaalt u een vast bedrag per jaar. Daarmee neemt u deel aan het netwerk talentontwikkeling (ondersteuning richting vo-scholen, uitwisseling van expertise). Daarnaast krijgt u reductie op de activiteiten van het Pre-University programma en krijgen uw leerlingen voorrang bij plaatsing van de activiteiten. 

Om een goede afstemming met de scholen te krijgen, is het wenselijk dat elke deelnemende school een Pre-U-coördinator gaat aanwijzen. Deze coördinator is het aanspreekpunt voor Pre-U, is betrokken bij de inschrijving voor masterclasses, selectie van de honoursleerlingen en wordt uitgenodigd voor kick-off en sluiting van het honoursprogramma. Deze coördinatoren vormen dan samen een netwerk, onder aansturing van Pre-U. Dit netwerk zal twee keer per jaar bijeen komen.

partnerschool worden?

WIlt u partnerschool worden of wilt u meer informatie over partnerscholen, neem dan contact op met masterclasses-pre-u@utwente.nl.

Partnerscholen 2016-2017