PRE-U IS EEN STUDENTENORGANISATIE EN SAMEN MET DOCENTEN EN HET STAF TEAM WERKEN WE DAGELIJKS AAN ONZE PROJECTEN.

"Het huis van Pre-U" is de metafoor voor onze organisatiestructuur. Dit huis bestaat uit zes kamers die zich bevinden in een kelder, een eerste verdieping en een dak. Elke kamer in het huis bevat een studententeam en ten minste één staflid.

Het huis van Pre-U 


In de kelder, de fundering van het huis, zijn er drie kamers ingericht voor medewerkers die over de gehele breedte van Pre-U werken aan Beleid & Organisatie, Communicatie en Kwaliteit & Ontwikkeling.

Op de eerste verdieping vind je de organisatoren van de projecten. Er is een kamer ingericht voor Onderwijsactiviteiten en een kamer voor Begeleiding & Events. Deze kamers worden bewoond door de bijbehorende projectleiders en coördinatoren.

Op het dak vind je de meeste medewerkers van Pre-U, namelijk de studenten uit de (thema)poules en docenten. Zij zijn hét gezicht van Pre-U. Ze geven lessen, begeleiden leerlingen, ondersteunen events en ontwerpen onderwijs en representeren de volgende (UT-)thema’s:

Wie is wie?